HIGHLIGHT CONTENT

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ AVATAR THE WAY OF WATER “ 4DX ”แลกรับ 4DX Poster 1 แผ่น

  • 7,275
  • 12 ธ.ค. 2022

โปรโมชั่นสำหรับภาพยนตร์ “AVATAR: THE WAY OF WATER” (เฉพาะระบบ 4DX เท่านั้น)
เงื่อนไขในการแลกรับโปสเตอร์:

·    ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “AVATAR: THE WAY OF WATER” ทุก 1 ที่นั่ง แลกรับ 4DX Poster 1 แผ่น (เฉพาะระบบ 4DX เท่านั้น)
·    ลูกค้าสามารถนำบัตรชมภาพยนตร์ “AVATAR: THE WAY OF WATER” (เฉพาะระบบ 4DX) ที่ซื้อจากช่องทางใดก็ได้มาแลกรับ ณ สาขาที่ปรากฏบนบัตรชมภาพยนตร์ของท่าน (ไม่รับข้ามสาขา)
·    ของมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่นำบัตรชมภาพยนตร์มาแลกรับ ณ สาขาก่อน
·    เริ่มแลกรับตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 65 ถึงจนกว่าของจะหมด
·    เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สาขาที่ร่วมรายการ
พารากอน
ไอคอน สยาม
เซ็นทรัล เวสเกต
เมกา ซีนีเพล็กซ์
รัชโยธิน
พรอมานาด
เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่
หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์