HIGHLIGHT CONTENT

BUFC Season Ticket 2019 รับส่วนลดชมภาพยนตร์สูงสุด 50 บาท

  • 3,639
  • 27 มี.ค. 2019

เงื่อนไข

  • สแกนบาร์โค้ดหลังบัตรเพื่อรับสิทธิพิเศษที่ตู้ E-Ticket โดยเลือกกดปุ่ม BUFC
  • สมาชิกบัตร Silver,Gold และ Platinum รับส่วนลด 50 บาท/ที่นั่ง จำนวน 10 ที่นั่ง/ปี
  • ภาพยนตร์บางเรื่องขอสงวนสิทธิ์การใช้
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ตั้งแต่ 20 มีนาคม 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563