HIGHLIGHT CONTENT

ลุ้นโชคใหญ่ ฉลองเปิดสาขาใหม่ บลูพอร์ต ซีนีเพล็กซ์

  • 18,573
  • 01 ต.ค. 2016

ฉลองเปิดสาขาใหม่ บลูพอร์ต ซีนีเพล็กซ์ (ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน) ลุ้นโชคใหญ่ ยิ่งดูมากยิ่งมีสิทธิมาก!!! ดูหนังพร้อม..ลุ้นเป็นเจ้าของรถยนต์ MG3 และของรางวัลอื่นๆ ทุกเดือน รวมมูลค่ากว่า 800,000 บาท

เดือนตุลาคม
ลุ้นรับ บัตรชมภาพยนตร์ฟรี จำนวน 100 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)

เดือนพฤศจิกายน  
ลุ้นรับ iPhone 7 จำนวน 1 รางวัล
บัตรชมภาพยนตร์ฟรี จำนวน 50 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)

เดือนธันวาคม
ลุ้นรับ รถ HONDA BIGBIKE CB500F จำนวน 1 รางวัล
บัตรชมภาพยนตร์ฟรี จำนวน 50 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)

เดือนมกราคม
ลุ้นรับ รถยนต์ MG 3 จำนวน 1 รางวัล
บัตรชมภาพยนตร์ฟรี จำนวน 100 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)

เงื่อนไขกิจกรรม
● ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุก 2 ที่นั่ง หรือ ชุด Combo Set ชุดใดก็ได้ 1 ชุด รับคูปองชิงโชค 1 ใบ
● เริ่มส่งคูปองได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มกราคม 2560
● ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผ่านทาง www.majorcineplex.com  ดังต่อไปนี้
ผู้โชคดีประจำเดือนตุลาคม ประกาศผล วันที่ 16 มกราคม 2559
ผู้โชคดี ประจำเดือนพฤศจิกายน ประกาศผล วันที่ 16 ธันวาคม 2559
ผู้โชคดี ประจำเดือนธันวาคม ประกาศผล วันที่ 16 มกราคม 2560
ผู้โชคดี ประจำเดือนมกราคม ประกาศผล วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
● พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชน ตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
● ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล
● ผู้ที่ได้รับของรางวัล จะต้องติดต่อรับของรางวัล ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
● การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
● สาขาที่ร่วมกิจกรรม เฉพาะ บลูพอร์ต ซีนีเพล็กซ์ (ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน)

พิเศษ โชว์ App Major Movie Plus รับบัตรชมภาพยนตร์ฟรี ที่ บลูพอร์ต ซีนีเพล็กซ์ (ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน)

● บัตรชมภาพยนตร์ฟรี มีจำนวนจำกัด 100 ที่นั่ง/วัน รวม 7 วัน (มาลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน)
● สงวนสิทธิ์สำหรับ 1 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง ต่อ 1 วัน เท่านั้น
● ระยะเวลา : 1-7 ตุลาคม  2559