HIGHLIGHT CONTENT

แจ้งเปลี่ยนแปลงสิทธิ ดูหนัง ฟรี วันเกิด สำหรับสมาชิก M GEN FIRST CLASS

 • 16,767
 • 16 ม.ค. 2018

เนื่องด้วย ทาง M GENERATION ได้มีการเปลี่ยนแปลง สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกที่ถือบัตร  M GEN FIRST CLASS หรืออยู่ใน LEVEL : FIRST CLASS โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • สิทธิพิเศษเดิม

                  รับสิทธิ์ ชมภาพยนตร์ฟรี  2  ที่นั่ง ในสัปดาห์เกิด

 • สิทธิพิเศษใหม่

               รับสิทธิ์ ชมภาพยนตร์ฟรี 2 ที่นั่ง ในเดือนเกิด

 

 เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ

 • สำหรับสมาชิก ถือบัตร  M GEN FIRST CLASS หรืออยู่ใน LEVEL : FIRST CLASS
 • สิทธิ์ชมภาพยนตร์ฟรีในเดือนเกิด สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 -30 ของเดือนนั้น
 • สามารถใช้สิทธิ์ได้สำหรับที่นั่งปกติ ในระบบดิจิตอล เท่านั้น
 • สำหรับสมาชิกที่ถือบัตร IMAX และอยู่ใน LEVEL : FIRST CLASS  รับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ ฟรี ในระบบ IMAX 2D หรือ IMAX 3D 
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกที่บัตรยังไม่หมดอายุ 
 • ตั๋วหนังที่ใช้สิทธิ์ชมฟรีสำหรับสัปดาห์เกิด จะไม่นำมานับสะสมร่วมกับกิจกรรมอื่นๆของ M GENERATION
 • สามารถใช้สิทธิ์ชมฟรีได้ที่ ตู้ E-ticketing