HIGHLIGHT CONTENT

ลุ้นโชคใหญ่ ฉลองเปิดสาขาใหม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี ลำปาง

  • 3,222
  • 19 ต.ค. 2016

ฉลองเปิดสาขาใหม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี ลำปาง

ลุ้นโชคใหญ่ ยิ่งดูมากยิ่งมีสิทธิมาก!!! ดูหนังพร้อม..ลุ้นเป็นเจ้าของรถยนต์ Honda Zoomer The Unblocker 1 รางวัล และบัตรชมภาพยนตร์ฟรี 50 รางวัลๆละ 2 ที่นั่ง รวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท

เงื่อนไขกิจกรรม
● ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุก 2 ที่นั่ง รับคูปองชิงโชค 1 ใบ
● เริ่มส่งคูปองได้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2559 – 31 มกราคม 2560
● ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 8 กุมภาพันธ์ 2560  ผ่านทาง www.majorcineplex.com 
● พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชน ตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
● ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล
● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
● การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
● สาขาที่ร่วมกิจกรรม เฉพาะ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี ลำปาง เท่านั้น

 

พิเศษ โชว์ App Major Movie Plus รับบัตรชมภาพยนตร์ฟรี

● บัตรชมภาพยนตร์ฟรี มีจำนวนจำกัด 100 ที่นั่ง/วัน รวม 4 วัน (มาลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน)
● สงวนสิทธิ์สำหรับ 1 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง ต่อ 1 วัน เท่านั้น
● ระยะเวลา : 20-23 ตุลาคม  2559
● สาขาที่ร่วมกิจกรรม เฉพาะ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี ลำปาง เท่านั้น