HIGHLIGHT CONTENT

ฉลองเปิดสาขา เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี พังโคน สกลนคร

  • 20,829
  • 28 มี.ค. 2018

ฉลองเปิดสาขา เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี พังโคน สกลนคร


เงื่อนไขการลุนรับรางวัลพิเศษ

ดูหนังทุก 2 ที่นั่ง หรือ ซื้อชุดป๊อปคอร์น ครบ 200 บาท ลุ้นโชคใหญ่รถจักรยานยนต์ Honda Moove 1รางวัล  และบัตรชมภาพยนตร์ 50 รางวัล/รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ากว่า 60,000 บาท สนับสนุนโดย บจก.ชาญยนต์

กิจกรรมตั้งแต่ 28 มี.ค. - 30 มิ.ย. 2561 จับรางวัลวันที่ 15 กรกฎาคม 2561
และประกาศรายชื่อ 18 กรกฎาคม 2561 ทาง www.majorcineplex.com

เงื่อนไข
• ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล (เฉพาะรถจักรยานยนต์)
• พนักงานของบริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และคณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาขนตรงกับที่ระบุคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า