HIGHLIGHT CONTENT

Barbie Supersize Set

  • 3,164
  • 18 ก.ค. 2023


Barbie Supersize Set

สาหรับช่องทาง Delivery เริ่มจาหน่ายตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไปหรือจนกว่าสินค้าจะหมด 
(หากสาขาได้รับสินค้าแล้ว สามารถเริ่มจาหน่ายได้ทันที)

สาหรับช่องทางการจุดจาหน่ายป๊อปคอร์น ณ โรงภาพยนตร์ และ จุด Event&KIOSK เริ่มจาหน่ายตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไปหรือจนกว่าสินค้าจะหมด

จำหน่าย ทุกสาขา

ราคา 370 บาท
ในชุดประกอบด้วย (สาหรับจุดจาหน่ายป๊อปคอร์น ณ โรงภาพยนตร์ / Delivery
+ถังซูเปอร์ไซซ์ พร้อมป๊อปคอร์น ขนำด 355 ออนซ์ 1 ถัง
+น้ำอัดลม ขนำด 32 ออนซ์ 2 แก้ว

 

ราคา 270 บาท
+ถังซูเปอร์ไซซ์ พร้อมป๊อปคอร์น ขนำด 355 ออนซ์ 1 ถัง


เงื่อนไขรับสิทธิ์ รีฟิลน้ำอัดลม
1.    รับสิทธิ์เติมน้ำอัดลมฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยนำใบเสร็จที่ซื้อสินค้า ที่ร่วมรายการมาแสดงที่จุดจำหน่ายป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม เพื่อแลกรับสิทธิ์
2.    สามารถรับสิทธิ์ได้เฉพาะการซื้อที่เคาน์เตอร์สาขานั้น โดยใช้สิทธิ์ภายในวันที่ซื้อ หรือวันที่แลกรับสินค้าเท่านั้น (สำหรับการซื้อ Voucher Code ผ่าน Shopee/ Lazada และช่องทาง Delivery ไม่ร่วมรายการ)
3.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.    ระยะเวลาจัดรายการ เติมน้ำอัดลมฟรี วันที่ 1 ก.ค. – 31 ต.ค. 66