HIGHLIGHT CONTENT

ซื้อบัตรชม Avengers Infinity War ในระบบ IMAX 3D ล่วงหน้ารับพวงกุญแจจากภาพยนตร์

  • 27,709
  • 17 เม.ย. 2018


รายะเอียดดังนี้

เงื่อนไข

- เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ IMAX หนึ่งที่นั่ง สามารถแลกรับพวงกุญแจ ได้ 1 ชิ้นเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์งดแลกรั นอกเหนือเงื่อนไขดังกล่าวทุกกรณี

- ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพวงกุญแจที่ Boxoffice เท่านั้น โดยลูกค้าที่ชื่อผ่านตู้ E-Ticket หรือช่องทางอื่นๆ จะต้องนำหลักฐานการซื้อบัตรมาแสดงที่ Boxoffice เพื่อแสดงความประสงค์ในการแลก โดยลูกค้าที่แสดงความประสงค์ขอรับ ก่อนจะมีสิทธิ์ก่อน

- พวงกุญแจมีจำนวนจำกัด ขอสวงนสิทธิ์งดแลกรับ ในกรณีหมด

- หากมีข้อพิพาทใดๆก็ตามการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

- ตั้งแต่เปิดจองภาพยนตร์ล่วงหน้า ถึง จบโปรแกรมฉาย