HIGHLIGHT CONTENT

เมษานี้ สมัคร M PASS รายเดือนสุดคุ้มเริ่มต้นเพียง 200 บาท

  • 1,341
  • 01 เม.ย. 2024

เมษานี้ สมัคร M PASS รายเดือนสุดคุ้มเริ่มต้นเพียง 200 บาท

แพ็คเกจรายเดือนสำหรับ นักเรียน-นักศึกษา
• แพ็คเกจรายเดือน standard  เดือนละ 200บ. (จากเดิมชำระเดือนละ  250บ.) 
• แพ็คเกจรายเดือน premium  เดือนละ 250บ. (จากเดิมชำระเดือนละ  350บ.) 
แพ็คเกจรายเดือนสำหรับ บุคคลทั่วไป 
• แพ็คเกจรายเดือน standard  เดือนละ 300บ. (จากเดิมชำระเดือนละ  350บ.)
• แพ็คเกจรายเดือน premium  เดือนละ 350บ. (จากเดิมชำระเดือนละ  450บ.)

รายละเอียดเพิ่มเติม
• สำหรับสมาชิก M Pass สามารถชำระต่อเนื่อง 12 เดือน  ด้วยค่ารายเดือนที่สมัครในเดือนแรก 
• ค่าธรรมเนียมการสมัครสำหรับ ลูกค้าใหม่ 50บ.  
• สำหรับลูกค้าเดิม (ที่ขาดการชำระ กลับมาสมัครใหม่)  100บ.
• พิเศษ สำหรับ แพคเกจ ราย 3 เดือน  รับเพิ่มชุด ป๊อปคอร์น 1 ชุด ( ป๊อปคอร์น 46 oz. จำนวน 1 กล่อง  + น้ำอัดลม 32oz. จำนวน 1 แก้ว )
• พิเศษ สำหรับ  แพคเกจ รายปี  รับเพิ่ม Super size 1 ถัง