HIGHLIGHT CONTENT

ชมภาพยนตร์ Antman 2 ในระบบ IMAX 3D รับ IMAX’s Poster จากภาพยนตร์ฟรี 1 ใบ

  • 4,263
  • 02 ก.ค. 2018

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Antman 2 ในระบบ IMAX 3D ทุกที่นั่งรับฟรี IMAX’s Poster จากภาพยนตร์ฟรี 1 ใบ

 

 

ระยะเวลา : ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 256 หรือ จนกว่าของจะหมด

เงื่อนไข

  • เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ IMAX หนึ่งที่นั่งและโชว์รูปโปรโมชั่นแก่พนักงาน สามารถแลกรับ poster ได้ 1 ใบเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์งดแลกรับนอกเหนือเงื่อนไขดังกล่าวทุกกรณี
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ Poster ที่ Boxoffice เท่านั้น โดยลูกค้าที่ชื่อผ่านตู้ E-Ticket หรือช่องทางอื่นๆ จะต้องนำหลักฐานการซื้อบัตรมาแสดงที่ Boxoffice เพื่อแสดงความประสงค์ในการแลก โดยลูกค้าที่แสดงความประสงค์ขอรับก่อนจะมีสิทธิ์ก่อน
  • Poster มีจำนวนจำกัด ขอสวงนสิทธิ์งดแลกรับ ในกรณีหมด
  • หากมีข้อพิพาทใดๆก็ตามการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ตั้งแต่ภาพยนตร์เข้าฉาย ถึง จบโปรแกรมฉาย