HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศชื่อผู้โชคดี ได้รับรถจักรยานยนต์ Benelli TNT 25 ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Overdrive ผ่าน App. Major Movie Plus

  • 2,865
  • 08 ก.ย. 2017

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับ รางวัลรถจักรยานยนต์ Benelli TNT 25
ผู้โชคดีได้แก่ so_cutexxx@hotmail.com โทร. 091-004-0XXX
สาขา เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์

รายชื่อสำรอง phasXXX@gmail.com โทร 089-139-6XXX
สาขา เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก 

รบกวนติดต่อยืนยันสิทธิ์ทาง Email: online@majorcineplex.com

เงื่อนไขการรับรางวัล
1. ของรางวัล รถจักรยานยนต์ Benelli TNT 25 มูลค่า 94,900 บาท จำนวน 1 รางวัล
2. ผู้โชคดียืนยันสิทธิ์ และรับของรางวัล ภายใน 7 วันทำการหลังจากประกาศรายชื่อ (หากเกินกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และทีมงานขอสงวนสิทธิ์ติดต่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสำรอง เป็นลำดับถัดไป) และนัดรับของรางวัล ในวันที่ 20 กันยายน 2560 ที่ เมเจอร์ฯ รัชโยธิน โดยจะมีการถ่ายภาพร่วมกัน
3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องเสียค่าภาษี 7% (จากมูลค่าของรางวัล โดยจะต้องชำระเป็นเงินสดให้แก่ทางบริษัทฯ เท่านั้น)
4. ผู้โชคดีได้รับรางวัล จะต้องเสียค่าภาษีของรางวัล 5% (จากมูลค่าของรางวัล โดยจะต้องชำระเป็นเงินสดให้แก่ทางบริษัทฯ เท่านั้น)
5. เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันรับรางวัล สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรชมภาพยนตร์ Overdrive สาขาและรอบที่ได้รับรางวัล
6. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------