HIGHLIGHT CONTENT

Angry Bird Bucket Set

  • 17,334
  • 26 พ.ย. 2019

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : ตั้งแต่วัน 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไปหรือจนกว่าสินค้าจะหมด

สาขาที่ร่วมกิจกรรม : ทุกสาขาทั่วประเทศ

Angry Bird Bucket Set ราคา 390 บาท ประกอบด้วย
+แองกี้ เบิร์ด บัคเก็ต พร้อมป๊อปคอร์น ขนาด 100 ออนซ์ 1 ถัง
+แก้วน้ำลายแองกี้ เบิร์ด พร้อมน้ำอัดลม ขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว

หมายเหตุ
1.เมื่อสาขาได้รับสินค้าครบเช็ท ตามภาพด้านบนแล้ว ให้เริ่มจำหน่ายได้เลย
2.สำหรับเรื่องสื่อบัคเก็ตของเดือนนี้อยู่ในช่วงการดำเนินการจัดส่งให้กับสาขา