HIGHLIGHT CONTENT

AIA Prestige Club

  • 2,791
  • 01 มี.ค. 2021

AIA Prestige Club
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า AIA Prestige Club โดยสมาชิก รับสิทธิ์ผ่าน AIA+ Application เท่านั้น เพื่อรับรหัสรับสิทธิ์ การรับบัตรชมภาพยนตร์ แบ่งเป็น 3 ประเภท รายละเอียด ดังนี้

  •  สมาชิกเอไอเอ เพรสทีจ คลับ รับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง สำหรับที่นั่งโรงภาพยนตร์ปกติ ระบบปกติ (2D)
      -  โปรโมชั่นนี้สำหรับรับสิทธ์ ที่ตู้ E-Ticket หรือ Major Application 
      -  โปรโมชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะที่นั่งปกติ ในระบบปกติเท่านั้น (ลูกค้าสามารถ Upgrade ที่นั่งเป็น Honeymoon seat / Privilege chair หรือ Optimus chair ได้ และอัพเกรด ในระบบ 3D, ATMOS ได้โดยชำระส่วนต่างเพิ่ม)
      -  โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขา ทั่วประเทศ


  •  สมาชิกเอไอเอ เพรสทีจ คลับ สำหรับที่นั่งโรงภาพยนตร์ VIP
      -  โปรโมชั่นนี้สำหรับรับสิทธ์  Lounge VIP / M-Corner
      -  โปรโมชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะที่นั่ง VIP ประเภทคู่ เท่านั้น ในระบบปกติ
      -  โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์  VIP ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขา ทั่วประเทศ


  •  สมาชิกเอไอเอ เพรสทีจ คลับ สำหรับที่นั่งโรงภาพยนตร์ ENIGMA 
      -  โปรโมชั่นนี้สำหรับรับสิทธ์ โรงภาพยนตร์ ENIGMA สาขาพารากอน ซีนีเพล็กซ์
      -  โปรโมชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะที่นั่ง Enigma ประเภทคู่ เท่านั้น ในระบบปกติ
      -  โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ ENIGMA สาขาพารากอน ซีนีเพล็กซ์ เท่านั้น
      -  สามารถใช้โปรโมชั่นได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2568
      -  โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้กับการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ล่วงหน้าก่อนวันเข้าฉายได้
      -  โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
      -  รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด