HIGHLIGHT CONTENT

AEON บอกรักแม่ รับฟรี Combo Set 1 ชุด ปี 2019

  • 5,364
  • 02 ส.ค. 2019

อิออนบอกรักแม่..ชวนแม่ดูหนัง! เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านบัตรเครดิตอิออน จำนวน 2 ที่นั่ง 

แลกรับ Combo Set (ป๊อบคอร์นขนาด 64 ออนซ์ และน้ำอัดลมขนาด 32 ออนซ์  1 ชุด) 

(สูงสุด 1 ชุด/บัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง/บัตร/วัน จำนวนรวม 3,000 ชุด/เดือน)

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1.สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตอิออนทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เท่านั้น เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านบัตรเครดิตอิออน จำนวน 2 ที่นั่ง ณ โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1-31 ส.ค. 62

2. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตอิออนแลกรับ Combo Set 1 ชุด มูลค่าสูงสุด 245 บาท (ป๊อบคอร์นขนาด 64 ออนซ์ และน้ำอัดลมขนาด 32 ออนซ์) เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์จำนวน 2 ที่นั่ง ณ โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตอิออนทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) (สูงสุด 1 ชุด/บัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง/บัตร/วัน และจำกัดการรับสิทธิ์สูงสุด 3,000 ชุด/เดือน)

3 มูลค่าของสมนาคุณ อาจแตกต่างกันตามแต่ละสาขา

4. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2562 เท่านั้น

5.ผู้ถือบัตรต้องแสดงบัตรเครดิตอิออนและบัตรชมภาพยนตร์ ต่อเจ้าหน้าที่ของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป ณ จุดบริการ M Corner เพื่อรับสิทธิ์ก่อนใช้บริการ

6.โปรดเก็บบัตรชมภาพยนตร์ไว้เป็นหลักฐานการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

7.สิทธิพิเศษไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิทธิพิเศษอื่นหรือบริการอื่นได้

8.กรณีพบเหตุขัดข้องจากการใช้บริการ โปรดติดต่อบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยตรง

9.โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือที่ www.aeon.co.th และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ

กรณีมีข้อพิพาทให้คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

10.หากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอื่น และมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกันให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ