HIGHLIGHT CONTENT

Advance Ticket Doctor Strange 2 IMAX รับ M Gen Points 5 เท่า

  • 2,673
  • 15 เม.ย. 2022

Advance Ticket  Doctor Strange 2 IMAX รับ M Gen Points 5 เท่า

เงื่อนไข
- สําหรับสมาชิก M GEN ทุกคลับ ที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ล่วงหน้า เรื่อง Doctor Strange 2 ในระบบ IMAX ในระหว่างวันที่ 9 เม.ย. – 3 พ.ค. 65 รับพิเศษ คะแนน 5 เท่า 
(คะแนนพิเศษ จะเข้าในระบบโดยอัตโนมัติ )
- สามารถรับคะแนนพิเศษรวมทั้งสิ้น ได้ไม่เกิน 50 คะแนน 
- ไม่จำกัดจำนวนจำนวนที่นั่งในการซื้อบัตรชมภาพยนตร์
- โปรโมชั่นนี้สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้

ระยะเวลา

9 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2565