HIGHLIGHT CONTENT

เพียงน้องๆแต่งตัวเป็นสไปเดอร์แมนพร้อมโพสต์ท่า แล้วถ่ายรูปคู่กับตั๋วโรงภาพยนตร์คิดส์ ซีนีมา เรื่องสไปเดอร์แมน รับไปเลยของขวัญพรีเมี่ยมสุดพิเศษ

  • 10,812
  • 03 ก.ค. 2019

ร่วมสนุกได้ : ตั้งแต่วันที่ 3-10 ก.ค. 62

ประกาศผล : วันที่ 17 ก.ค. 62

เงื่อนไขการลุ้นรับรางวัล

1.ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลต้องเป็นสมาชิกเพจ Kids Cinema พร้อมทำตามกติกาถูกต้องเท่านั้น

2.สินค้าบรรจุในรูปแบบของ Box Set  คละแบบ ไม่สามารถเลือกได้

3.รางวัลชิ้นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

4.ประกาศชื่อผู้โชคดีที่เพจ Kids Cinema: www.facebook.com/KidsCinemaMajorcineplex/

5.บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล และ ความสูญหาย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ/ หรือ จากของรางวัล ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ก็ตาม

6.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด และไม่อาจฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล

7.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขและกติกา หรือของรางวัลที่มีมูลค่ารางวัลเทียบเท่าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8.ผู้โชคดีไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์รางวัลให้ผู้อื่นได้ 

9.การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรม/ผู้ได้รับรางวัล ได้ยินยอมให้บริษัท มีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการพิมพ์ เผยแพร่ และส่งต่อรายชื่อ และ/หรือข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม เพื่อการประชาสัมพันธ์สำหรับธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง บริษัทในเครือ และ ผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต โดยบริษัท ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า