HIGHLIGHT CONTENT

สัมผัสประสบการณ์สนุกสุดป่วนและตื่นเต้นเร้าใจไปกับ  A Mega Despicable Summer ที่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์

  • 662
  • 04 ก.ค. 2024

สัมผัสประสบการณ์สนุกสุดป่วนและตื่นเต้นเร้าใจไปกับ 
A Mega Despicable Summer ที่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์

เพียงซื้อบัตรชมภาพยนตร์ #DespicableMe4 #มิสเตอร์แสบร้ายเกินพิกัด4 
ทุก 2 ที่นั่ง มีสิทธิ์รับ แพ็กเกจท่องเที่ยวสุดป่วน
ที่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ พร้อมที่พัก 3 วัน 2 คืน ที่รีสอร์ทเวิลด์ เซ็นโตซ่า จำนวน 1 รางวัล (2ท่าน)

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 4-14 ก.ค. 2567
ประกาศผล 21 ก.ค. 2567 ทาง Facebook Major Group

สแกน QR CODE เพื่อร่วมสนุกได้เลยยย!!

กติกาการร่วมสนุก
1.    ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ชมภาพยนตร์เรื่อง Despicable Me 4 มิสเตอร์แสบ ร้ายเกินพิกัด 4 จำนวน 2 ทุกที่นั่ง
2.    ลงทะเบียนผ่าน Google Form
3.    ภาพหลักฐานการซื้อ ต้องเป็นการปริ้นตั๋วจากตู้ E-Ticket เท่านั้น และโปรดเก็บหางตั๋วไว้เป็นหลักฐาน
4.    แสดงความคิดเห็นว่า “มินเนี่ยนที่มีพลังเหนือมนุษย์ตัวไหน ที่โดนใจคุณที่สุด เพราะอะไร?”
5.    คัดเลือกผู้โชคดี ที่ทำถูกต้องตามกติกา และตอบคำถามโดนใจทีมงานมากที่สุด
6.    การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการร่วมสนุก
• ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเก็บบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง Despicable Me 4 มิสเตอร์แสบ ร้ายเกินพิกัด 4 เพื่อนำมาแสดงเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
• การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน ได้อ่านและเข้าใจในเงื่อนไขก่อนเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว
• ผู้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวยินยอมรับทราบว่า การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลส่วนตัวที่ปรากฏบนบัตรประชาชน เป็นไปเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อรับของรางวัล ทั้งนี้การเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม จะเป็นไปเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้เท่านั้น กรณีผู้ร่วมกิจกรรมไม่ประสงค์ให้บริษัทฯใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม ย่อมส่งผลให้บริษัทฯไม่สามารถดำเนินการใดๆได้ หากท่านไดัรับรางวัลจากกิจกรรมดังกล่าว

เงื่อนไขสำหรับบัตรผ่าน  ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ 
•        บัตรใช้สำหรับ 1 ท่าน/1 ใบ เท่านั้น 
•        ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปด้านใน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์
•        ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
•        ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอน หรือนำไปขายต่อได้ 
•        ไม่สามารถแลกคืน  แม้ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย
•        หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขใดๆ บนบัตร  ให้ถือเป็นโมฆะ
•        ไม่สามารถนำไปใช้ในการส่งเสริมการขาย ยกเว้นว่าได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Resorts World Sentosa
•      การประทับตราและบัตรผ่านต้องใช้ภายในวันเดียวกันเท่านั้น
•        ไม่สามารถใช้ได้ในช่วงที่กิจกรรมพิเศษ

เงื่อนไขสำหรับห้องพักและการเดินทาง
●    แพ็กเกจท่องเที่ยวสำหรับผู้โชคดี รวม 2 คน 
●    ผู้เดินทางอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีอายุ 21 ปี ขึ้นไป
●    ผู้เดินทางที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับการยินยอมและอนุญาตจากทางผู้ปกครองล่วงหน้า 
●    บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเลือกประเภทของห้องพัก 
●    โชคดีอาจต้องใช้บัตรเครดิต เพื่อเช็คอินที่โรงแรมที่พัก 
●    แพ็กเกจท่องเที่ยวนี้ ไม่รวมค่าเดินทางภาคพื้นดิน การเดินทางพิเศษนอกเส้นทาง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่ารถ ค่าเครื่องเล่นต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ค่าวีซ่า ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุอยู่ในเงื่อนไข
●    แพ็กเกจที่พักขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่าง 
●    ผู้โชคดีจะต้องแจ้งยืนยันวันที่เข้าพักกับ Resort Worlds Sentosa ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 
●    ผู้โชคดีจะต้องเดินทางใน ระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2567
●    เมื่อยืนยันการเดินทางแล้ว ไปสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข ใดๆ ได้อีก
●    ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น  
●    โชคดีและผู้ร่วมเดินทางต้องมีพาสปอร์ตที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนจนถึงวันเดินทางกลับ
●    ผู้โชคดีและผู้ร่วมเดินทางต้องรับผิดชอบเรื่องของวีซ่าและการประกันการเดินทางแบบพิเศษ  
●    รวมถึงกฎและข้อบังคับเกี่ยวกับโควิด-19   การจัดการและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการตรวจโควิด-19 ที่อาจจำเป็น  ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้โชคดีและผู้ร่วมเดินทาง ทั้งสิ้น