HIGHLIGHT CONTENT

เมเจอร์มอบความสุข คุณครูดูหนังฟรี รับป๊อบคอร์นฟรี  16 มกราคม 65

 • 3,575
 • 13 ม.ค. 2022

เมเจอร์มอบความสุข คุณครูดูหนังฟรี รับป๊อบคอร์นฟรี  16 มกราคม 65

ระยะเวลากิจกรรม  :  วันที่ 16 มกราคม 65

สาขาที่ร่วมรายการ :  โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

 • วันที่ 16 มกราคม 65   ครูดูหนังฟรี 1 ที่นั่ง พร้อมรับป๊อบคอร์น ฟรี 1 กล่อง  ที่โรงภาพยนตร์ เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • สิทธิ์ ดูฟรี 1  ที่นั่ง จำกัดจำนวนเพียง 30,000 สิทธิ์ ทั่วประเทศ
 • สำหรับภาพยนตร์ที่ร่วมรายการเท่านั้น  ภาพยนตร์เรื่อง Amulet, Sing 2, Anita, Ghostbusters : Afterlife และ Spider-Man No Way Home ไม่ร่วมรายการ
 • สิทธิ์ รับป๊อบคอร์น ขนาด 46 ออนซ์ ฟรี 1  กล่อง จำกัดจำนวนเพียง 2,000 สิทธิ์ ทั่วประเทศ
 • รับสิทธิ์เป็นบาร์โค้ต ที่ Booth M Corner โดยแสดงบัตรประจำตัวครู
 • คุณครู 1 ท่าน / สิทธิ์
 • โปรโมชั่นนี้สำหรับข้าราชการครู ครูเอกชน และ ครูฝึกสอน ที่มีบัตรประจำตัวครู จากหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน
 • สามารถนำบาร์โต้ตที่รับจาก Booth M Corner ไปออกตั๋ว ได้ที่ตู้ E-Ticket และ บาร์โค้ตป๊อบคอร์น สามารถนำไปแสดงที่จุดจำหน่ายป๊อบคอร์นเพื่อรับ ป๊อบคอร์น ขนาด 46 ออนซ์ 1 กล่อง
 • ครูสมัครหรือต่ออายุ  M GEN Next เพียง 20 บาท
 • บัตรชมภาพยนตร์ในโปรโมชั่นนี้ สามารถใช้ได้เฉพาะ ที่นั่งปกติ ในระบบปกติ โรงปกติโรงภาพยนตร์ GLS และ LED Cinema เท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับ เก้าอี้พิเศษ, โรงภาพยนตร์ VIP, Kids Cinema, โรงภาพยนตร์ระบบ IMAX, 4DX, VIP Screen และ Screen X ได้
 • โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิก บัตรส่วนลด รายการส่งเสริมการขาย และตั๋วหนังโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า