HIGHLIGHT CONTENT

ซื้อตั๋ว Star Wars: The Last Jedi ผ่าน Facebook รับสิทธิ์ ลุ้นรับฟรี กว่า 106 รางวัล!

  • 2,497
  • 07 ธ.ค. 2017

ซื้อตั๋ว Star Wars: The Last Jedi ผ่าน Facebook
รับสิทธิ์ ลุ้นรับฟรี กว่า 106 รางวัล!

          1. ซื้อตั๋วหนัง Star Wars: The Last Jedi ผ่าน Facebook ลุ้นรับของพรีเมี่ยมจาก Hasbro กว่า 106 รางวัล!

รายการของรางวัล
           - HERO SERIES INTERACTECH มูลค่า 1,950 บาท จำนวน 6 รางวัล
           - MASK AST W1 17 มูลค่า 595 บาท จำนวน 50 รางวัล (คละแบบ)
           - HERO SERIES FIGUREAST W1 17 มูลค่า 595 บาท จำนวน 50 รางวัล (คละแบบ
)

ระยะเวลา : 7-31 ธันวาคม 2560
*สำหรับผู้ที่ซื้อตั๋วหนังและชำระเงินสมบูรณ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

 

เงื่อนไขการรับของรางวัล
          - ทีมงานจะทำการสุ่มผู้โชคดีตามจำนวนของรางวัลที่ได้ระบุไว้ จากผู้ที่ทำรายการในช่วงเวลาที่กำหนด และประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผ่านทางเว็บไซต์ www.majorcineplex.com วันที่ 12 ม.ค.61
          - ผู้โชคดี จะต้องเดินทางมารับของรางวัล ณ จุดที่บริษัทกำหนด (หรือ แจ้งให้ทีมงานจัดส่งของรางวัลให้ตามที่อยู่ของท่าน โดยท่านจะต้องชำระค่าจัดส่งเอง*) ทั้งนี้ท่านสามารถให้ผู้แทน ติดต่อรับของรางวัลแทนได้ ตามเงื่อนไขเพิ่มเติมในหน้าประกาศรายชื่อ ณ จุดที่ บริษัทกำหนด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
          - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ สำหรับรายการสั่งซื้อที่สมบูรณ์แล้วเท่านั้น และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
          - คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
          - ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

          2. สมาชิก M GEN ทุกคลับ ที่ซื้อตั๋วหนัง Star Wars: The Last Jedi ผ่าน Facebook ระหว่างวันที่ 7-31 ธ.ค. 60 รับคะแนนสะสม 2 เท่า

          - สิทธิพิเศษ สำหรับ สมาชิก M GEN ทุกคลับ ที่ซื้อตั๋วหนัง เรื่อง Justice League ผ่านทางเฟสบุ๊ค เท่านั้น
          - คะแนนสะสมจะเข้าสู่ระบบหลังจากจบกิจกรรมส่งเสริมการขาย ภายใน 7 วันทำการ
          - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ สำหรับรายการสั่งซื้อที่สมบูรณ์แล้วเท่านั้น และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
          - คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
          - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนหรือจำหน่ายได้
          - ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาการซื้อตั๋วหนัง : 7-31 ธันวาคม 2560
กำหนดการรับคะแนนสะสม : วันที่ 12 ม.ค. 2561
*สำหรับผู้ที่ซื้อตั๋วหนังและชำระเงินสมบูรณ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

-----------------------------------------
>>> คลิกเพื่อซื้อตั๋ว <<<
>>> 
ขั้นตอนสุดล้ำ ซื้อตั๋วหนังผ่านเฟสบุ๊ค<<<