HIGHLIGHT CONTENT

ต้อนรับตรุษจีน 2023 คะแนน M GEN แลกตั๋วหนัง ป๊อปคอร์น หรือ น้ำอัดลมเพียง 23 คะแนน

  • 1,173
  • 18 ม.ค. 2023

ต้อนรับตรุษจีน 2023 ใช้คะแนน M GEN แลกรับ ตั๋วหนัง ป๊อปคอร์น หรือ น้ำอัดลมเพียง 23 คะแนน

20-22 มกราคม 66

 คะแนน 23 คะแนน แลกรับ ตั๋วหนัง 1 ที่นั่ง 
ที่นั่งปกติ/ระบบปกติ  จำนวน 100 รางวัล

 คะแนน 23 คะแนน แลกรับ ป๊อบคอร์น 
ขนาด 46 ออนซ์ 1 กล่อง จำนวน 100 รางวัล

 คะแนน 23 คะแนน แลกรับ น้ำอัดลม 
ขนาด 32 ออนซ์ 1 แก้ว จำนวน 100 รางวัล


เงื่อนไข
• โปรโมชั่นสำหรับสมาชิกทุกคลับสามารถแลกได้ 
• สมาชิกสามารถใช้คะแนน แลกรางวัลได้ที่ M GEN App 
• จำกัดจำนวน 1 สิทธิ์ / รางวัล / สมาชิก  
• โค้ตรางวัลสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์  66
• โค้ตรางวัลตั๋วหนังนำไปสแกนออกตั๋วได้ที่ ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ 
• โค้ตรางวัลป๊อบคอร์น และ น้ำอัดลม นำไปแสดงให้กับพนักงานที่จุดจำหน่ายป๊อบคอร์น 
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า