HIGHLIGHT CONTENT

5 ธันวา 64 พาพ่อดูหนังฟรี เมื่อลูกซื้อ 1 ที่นั่ง

  • 5,593
  • 02 ธ.ค. 2021

5 ธันวา 64 พาพ่อดูหนังฟรี เมื่อลูกซื้อ 1 ที่นั่ง

ระยะเวลากิจกรรม  :  วันที่ 5 ธันวาคม 2564
สาขาที่ร่วมรายการ :  โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ 

•    ลูกซื้อตั๋วหนัง 1 ที่นั่ง พ่อดูฟรี 1 ที่นั่ง ที่โรงภาพยนตร์ เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ วันที่ 5 ธันวาคม 64 วันเดียวเท่านั้น
•    เฉพาะภาพยนตร์ที่ร่วมรายการเท่านั้น 
•    สิทธิ์ ดู1 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง จำกัดจำนวนเพียง 20,000 สิทธิ์ ทั่วประเทศ
•    สิทธิ์ ป๊อบคอร์น ขนาด 46 ออนซ์ ฟรี 1 กล่อง จำกัดจำนวนเพียง 2,000 สิทธิ์ทั่วประเทศ 
•    สำหรับกิจกรรมนี้ขอสงวนสิทธิ์ให้กับ ลูกที่มากับพ่อเท่านั้น คุณพ่อ 1 ท่าน / 1 สิทธิ์
•    รับสิทธิ์ที่ Booth M Corner  
•    สิทธิ์ ซื้อ1 ฟรี1  สามารถนำบาร์โต้ตที่รับจาก Booth M Corner ไปออกตั๋ว ได้ที่ตู้ E-Ticket โดยเลือก 2 ที่นั่ง และ จ่ายเพียง 1  ที่นั่ง
•    สำหรับป๊อบคอร์นฟรี นำบาร์โค้ตไปแสดงที่จุดจำหน่ายป๊อบคอร์น เพื่อรับป๊อบคอร์น ขนาด 46 ออนซ์ 1 กล่อง  
• บัตรชมภาพยนตร์ในโปรโมชั่นนี้ สามารถใช้ได้เฉพาะ ที่นั่งปกติ, ที่นั่งฮันนีมูน ในระบบปกติ โรงปกติโรงภาพยนตร์ GLS, LED และ Kids Cinema เท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับ เก้าอี้พิเศษ, โรงภาพยนตร์ VIP, โรงภาพยนตร์ระบบ IMAX, 4DX, VIP Screen และ Screen X ได้
•     ภาพยนตร์เรื่อง Venom: Let There Be Carnage, Voyagers, Eternal, Mogadishu, Tadap, หอแต๋วแตก แหกโควิท ปังปุริเย่ และ ร่างทรง ไม่ร่วมรายการ
•    โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิก บัตรส่วนลด รายการส่งเสริมการขาย และตั๋วหนังโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
•    เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการร่วมกิจกรรม:
•    คุณพ่อ และ คุณลูก แสดงตนเพื่อรับสิทธิ์ ซื้อตั๋วหนัง 1 ที่นั่งฟรี 1 ที่นั่ง และ ป๊อบคอร์น ฟรี 1 กลอ่ง ที่ Boot M Corner 
•    นำคูปอง ซื้อตั๋วหนัง 1 ที่นั่งฟรี 1 ที่นั่ง มาออกตั๋วที่ตู้ E-Ticket โดยต้องใช้สิทธิ์ในภาพยนตร์เรื่องและรอบเดียวกันเท่านั้น 
•    นำคูปอง ป๊อบคอร์น ไปรับป๊อบคอร์น 46 ออนซ์ ฟรี 1 กล่องที่จุดจำหน่ายป๊อบคอร์น 
•    เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด