HIGHLIGHT CONTENT

12 สิงหาคมนี้ สมาชิก M Gen Freedom (เฉพาะสุภาพสตรี) รับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง

  • 6,820
  • 10 ส.ค. 2017

สมาชิก M Gen Freedom (เฉพาะสุภาพสตรี) ชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เท่านั้น

เงื่อนไข
- ผู้ที่จะรับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ฟรี ต้องเป็น สมาชิกบัตร M Gen Freedom สงวนสิทธิ์เฉพาะสุภาพสตรี เท่านั้น
- กรณีไม่ได้เป็นสมาชิก หรือ บัตรหมดอายุ สามารถทำการสมัครบัตรใหม่หรือต่ออายุบัตร ได้ฟรี
- สำหรับสมาชิกที่สมัครใหม่หรือต่ออายุใหม่ สิทธิ์ดูฟรี จะได้หลังจากเปิดบัตร ประมาณ 20 นาที
- สมาชิก M Gen Freedom 1 คนสามารถรับสิทธิ์ดูฟรี 1 ที่นั่ง
- สามารถใช้สิทธิ์ดูฟรี ได้โดยการรูดใช้สิทธิ์จากบัตร M GEN Freedom
- สามารถใช้สิทธิ์ชมได้ในที่นั่งปกติ ในระบบปกติ หรือระบบ Digital 2D เท่านั้น
- สามารถใช้สิทธิ์ชมภาพยนตร์ได้ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 เท่านั้น