HIGHLIGHT CONTENT

บัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT แลกรับส่วนลด 50 บาท ต่อ 1 ที่นั่ง

  • 3,575
  • 17 ส.ค. 2020

 

สิทธิ์พิเศษ!! สำหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT
รับส่วนลดได้ที่ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสาขา
ส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์จากราคาปกติตั้งแต่ 140 บาทขึ้นไป จำนวน 1 ที่นั่ง
เพียงแสดงบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT แลกรับส่วนลดได้ที่บูท MGEN
นำสลิปบาร์โค้ดมาใช้สิทธิ์ส่วนลดที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ

 

ระยะเวลา: ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 30 กันยายน 2563

 

เงื่อนไข:

- แสดงบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT แลกรับส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์จากราคาปกติ ตั้งแต่ 140 บาทขึ้นไป จำนวน 1 ที่นั่ง
- สามารถใช้ส่วนลดได้สำหรับที่นั่งปกติ / ที่นั่งฮันนี และสำหรับระบบดิจิตอล 2 มิติ
- สามารถแลกรับสิทธิ์ส่วนลดได้ 1 บัตร / 1 ที่นั่ง / 1 วัน
- สามารถใช้ส่วนลดได้ที่ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสาขา
- ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรอภินันทนาการ, บัตรส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นๆ อาทิเช่น Movie Day ทุกวันพุธ / Student Price เป็นต้น และไม่สามารถแลก เปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น