HIGHLIGHT CONTENT

1 พฤษภาคม ฉลองวันแรงงาน ค่าธรรมเนียม M PASS เพียง 1 บาท

  • 336
  • 30 เม.ย. 2024

1 พฤษภาคม ฉลองวันแรงงาน ค่าธรรมเนียม M PASS เพียง 1 บาท

ระยะเวลา 1 พฤษภาคม  67 

รายละเอียดโปรโมชั่น 
• สำหรับสมาชิก M Pass Regular ที่สมัครแพ็กเกจรายเดือน หรือ ราย 3 เดือน ที่สมัครในวันที่ 1 พ.ค. 67  เท่านั้น 
• สมัคร M Pass Regular แพ็กเกจ รายเดือน สำหรับบุคคลทั่วไป รับสิทธิ์ ค่าธรรมเนียมเพียง 1 บาท (สำหรับลูกค้าใหม่ และ ลูกค้าเดิม)
• สมัคร M Pass Regular  แพ็กเกจ ราย 3 เดือน สำหรับบุคคลทัวไป รับสิทธิ์ รับกระเป๋าจากจอหนัง 1 ใบ มูลค่า 590 บาท จำนวน 300 รางวัล
• ของรางวัลสำหรับการสมัคร แพ็กเกจราย 3 เดือน มีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับสมาชิกที่สมัครตามแพ็กเกจ ที่กรอกข้อมูลลงทะเบียนมาถูกต้องครบถ้วน
• ของรางวัลมีจำนวนจำกัด 
• สมาชิกที่ได้รับรางวัล จะได้รับแจ้งผ่านทางไลน์ เมเจอร์ กรุ้ป ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 67  
• ของรางวัลมีค่าจัดส่ง 60 บาท  กรณี สินค้าถูกตีกลับเนื่องจากติดต่อ ผู้รับไม่ได้ หรือ ถูกปฎิเสธการรับสินค้า ขอสงวนสิทธิ์การจัดส่งของใหม่
• สมาชิก 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ 
• เงื่อนไขการสมัครบัตร M PASS เป็นไปตามที่ บริษัทฯ กำหนด