HIGHLIGHT CONTENT

Let's Celebrate Gift Card 2020 บัตรของขวัญแห่งความสุข

  • 24,023
  • 16 พ.ย. 2019

Let's Celebrate Gift Card 2020 บัตรของขวัญแห่งความสุข

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : 15 พฤศจิกายน 2562   – 15  มกราคม  2563

สาขาที่ร่วมรายการ : ทุกสาขาทั่วประเทศ

โปรโมชั่นการจำหน่าย  Gift Card
แพ็คเกจสำหรับเปิดบัตรใหม่ หรือ เติมเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
Ø  แพ็คเกจ Movie Gift Card  เปิดบัตรใหม่ หรือ เติมเงิน 1,000 บาท
(มีค่าธรรมเนียมการเปิดบัตรใหม่ 20 บาท ) รับเพิ่ม คูปองฟรี ป๊อปคอร์น ขนาด 46 ออนซ์ จำนวน 1 ใบ
Ø  แพ็คเกจ Movie Gift Card เปิดบัตรใหม่ หรือ เติมเงิน มูลค่า 2,000 บาท
(มีค่าธรรมเนียมการเปิดบัตรใหม่ 20 บาท ) รับเพิ่ม คูปองฟรี ป๊อปคอร์น ขนาด 46 ออนซ์ จำนวน 1 ใบ  และ White Pearl Tumbler 1 ใบ* มูลค่า 490 บาท

*แก้วน้ำมีจำนวนจำกัดเฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ*

เงื่อนไขการใช้คูปองฟรี ป๊อปคอร์น ขนาด  46 ออนซ์
- แสดงคูปองที่จุดจำหน่ายป๊อปคอร์นและน้ำอัดลมได้ทุกสาขาทั่วประเทศเพื่อแลกรับ
- ป๊อปคอร์น ขนาด 46 ออนซ์ จำนวน 1 กล่อง วันหมดอายุตามกำหนดด้านหลังคูปอง
- คูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้