HIGHLIGHT CONTENT

“DISNEY’S BLOCKBUSTER MAGICAL EXPERIENCE” ลุ้นชิงรางวัล HK Disneyland

 • 4,425
 • 03 ก.ย. 2020

 


“DISNEY’S BLOCKBUSTER MAGICAL EXPERIENCE” ลุ้นชิงรางวัล HK Disneyland

เงื่อนไข และวิธีการร่วมสนุก

 1. เมื่อลูกค้าซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง Mulan ผ่าน Application Major Cineplex และทำรายการสำเร็จ ได้รับตั๋ว e-ticket ในมือถือเรียบร้อยแล้ว
 2. ลูกค้าจะได้รับอีเมลที่มีลิ้งก์เพื่อร่วมสนุกตอบคำถาม (ซึ่งอีเมลนั้นจะต้องเป็นอีเมลเดียวกับที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้กับ Major Cineplex)
 3. ลูกค้าจะได้รับอีเมลหลังจาก 24 ชม. ที่ซื้อตั๋วสำเร็จ ที่กล่อง Inbox, Promotion box หรืออาจจะมีบางส่วนเด้งไปที่กล่อง Junk email
 4. ลูกค้ากดลิ้งก์ในอีเมล เพื่อตอบคำถาม + มีสิทธิ์ลุ้นชิงรางวัลแพคเกจ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 1 รางวัล (สำหรับ 2 ท่าน) มูลค่า 70,000 บาท โดยของรางวัลสำหรับเรื่อง Mulan ประกอบด้วย
  • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด กรุงเทพฯ-ฮ่องกง จำนวน 2 ที่นั่ง
  • 2-night standard room in Hong Kong Disneyland Hotel (พักร่วมกัน 2 ท่าน)
  • 2-Day park tickets สำหรับ 2 ท่าน
  • Character breakfast at World of Colour Restaurant
  • 1 Disney Spectacular Tour

โดยที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จะดำเนินการเลือกผู้โชคดี และประกาศรางวัลเป็นเรื่องๆ ทีละ 1 เรื่อง เรื่องละ 1 รางวัล

เงื่อนไขอื่นๆ และกติกาการร่วมกิจกรรม

1.  ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนโดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ตามที่ระบุให้ถูกต้องครบถ้วน (เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด)

2.  ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีพอที่จะดูแลตัวเองได้ เนื่องจากท่านจะต้องเดินทางด้วยตัวเอง และดูแลตัวเองตลอดทั้งทริป โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ของเมเจอร์ และดิสนีย์เดินทางไปด้วย

3.  ผู้สมัคร และผู้ติดตามจะต้องแน่ใจว่าท่านสามารถเดินทางไปในช่วงเวลาที่ทาง Hong Kong Disneyland กำหนดไว้ (ตามปกติจะประมาณภายใน 3 เดือนหลังวันประกาศรางวัล)

4.  ผู้สมัคร และผู้ติดตามจะต้องมีพาสปอร์ตที่วันหมดอายุมีอายุมากกว่า 6 เดือนในวันที่ออกเดินทาง (พร้อมเดินทางในช่วงเวลาที่กำหนด)

5.  ผู้โชคดีจะต้องเก็บภาพบัตรชมภาพยนตร์ หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของภาพยนตร์เรื่อง Disney’s Mulan ที่ซื้อไว้ผ่านทาง Application Major Cineplex ไว้ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงในการรับรางวัลด้วย

6.  รางวัลที่ผู้โชคดีจะได้รับ จำนวน 1 รางวัล ประกอบด้วย

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด กรุงเทพฯ-ฮ่องกง จำนวน 2 ที่นั่ง
 • 2-night standard room in Hong Kong Disneyland Hotel (พักร่วมกัน 2 ท่าน)
 • 2-Day park tickets สำหรับ 2 ท่าน
 • Character breakfast at World of Colour Restaurant
 • 1 Disney Spectacular Tour

7.  สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรางวัลในข้อ 6 ผู้โชคดีจะต้องดูแลตัวเองทั้งหมด อาทิ ค่าเดินทางภายในประเทศไป-กลับสนามบิน (รวมถึงกรณีที่ท่านพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัด), ค่าเดินทางภายในฮ่องกงทั้งหมดตั้งแต่ไป-กลับสนามบิน และอื่นๆ ภายในประเทศ, ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม, ค่ามินิบาร์ และ/หรือค่าอาหารในโรงแรม (ถ้ามี) ฯลฯ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในข้อ 6

8.  ทางเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จะเป็นผู้ประสานจองตั๋วเครื่องบินให้ท่านเท่านั้น ในส่วนของที่พัก และอื่นๆ ในแพ็คเกจ ผู้โชคดีจะต้องดำเนินการประสานงานจอง และอื่นๆ ต่อกับทาง Hong Kong Disneyland เอง

9.  คำตัดสินของคณะกรรมการ หรือทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

10.  หากผู้โชคดี และ/หรือผู้ติดตามมีคุณสมบัติไม่ครบ หรือไม่สามารถเดินทางได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

11.  รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือขอคืนเป็นเงินสดได้

12.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการเล่น กติกา เงื่อนไข และของรางวัลได้ทุกเมื่อโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าซึ่งอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ และบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด