HIGHLIGHT CONTENT

รู้จัก แกรมม่าของปรมาจารย์โยดา พูดแบบย้อนกลับทำให้กลายเป็นคำคม!!

  • 45,063
  • 25 ธ.ค. 2017

เปิดทฤษฎีไวยากรณ์ ปรมาจารย์โยดา
เหตุใดถึงพูดแบบย้อนกลับ

 

กลายเป็นคำถามสำหรับแฟนสตาร์วอร์สที่หลายคนสงสัยเกี่ยวกับตัวของปรมาจารย์เจไดโยดา ตัวละครใน Starwars EP.1- 6 ที่มีคาแรคเตอร์โดดเด่นด้วยการชอบพูดแบบย้อนกลับ แม้จะไม่มีคำตอบอย่างเป็นทางการของคำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะการพูดที่ผิดไวยากรณ์ของโยดา

แต่มีผู้สันนิษฐานว่ารูปแบบการพูดของเขาเป็นผลมาจากวิธีพูดหรือสำเนียงของสายพันธุ์ โดยในจักรวาลขยายของ Star wars เราจะได้เห็นตัวละครแบบโยดาอีก3ตัวคือ Yaddle ลักษณะคล้ายโยดาแต่เป็นเพศหญิง, Minch ผู้มีลักษณะคล้ายกับโยดา ซึ่งปรากฎใน a short Story in Star Wars Tales และ Vandar Tokare จาก from Knights of the Old Republic 

 

  
 

โดยทั้ง 3 มีลักษณะการพูดเรียงลำดับแบบโยดา แต่ Vandar Tokare จะใช้ลักษณะที่แตกต่างออกไป ซึ่งหากคิดตามทางด้านไวยากรณ์ของโยดานั้นทำให้เชื่อได้ว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาหลักของเขาและการเรียงโครงสร้างประโยคของโยดาเป็นแบบภาษาบ้านเกิดของพวกเขาเอง ทำให้พบว่า เขามีการพูดอยู่สามรูปแบบ 1.การนำประธานขึ้นก่อนแล้วตามด้วยกริยา 2.การสลับโครงสร้างวลีเอาคำที่อยู่หลังสุดมาไว้ข้างหน้าแทน 3.การแยกคำกริยาออกจากประโยค ทั้งนี้มีความเชื่อว่าการผสมไวยากรณ์ของโยดาเป็นไปโดยเจตนาเพื่อให้ผู้ฟังได้รู้ถึงสิ่งที่เขาจะพูดก่อนเป็นอันดับแรกแล้วตามด้วยคำขยาย  

อย่างไรก็ตามการพูดแบบกลับหลังของโยดา เป็นสิ่งที่จอร์จ ลูคัส จงใจปกปิดความลับนี้ต่อไป โดยไม่มีการเผยคำตอบอย่างเป็นทางการ แต่ทั้งนี้กลับกลายเป็นว่าการพูดของโยดาเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าจดจำของภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ Star Wars ยังคงอยู่ในใจและเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่ทำให้คนนึกถึงเสมอ