HIGHLIGHT CONTENT

ชมภาพยนตร์ X-Men: Apocalypse ในระบบ 4DX มากที่สุด รับหมวกแมกนิโต้ ลิขสิทธิ์แท้

  • 4,283
  • 19 พฤษภาคม 2016

ชมภาพยนตร์ X-Men: Apocalypse ในระบบ 4DX มากที่สุด ได้รับหมวกแมกนิโต้ ลิขสิทธิ์แท้ มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
ระยะเวลาร่วมสนุก: 19 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2016
ประกาศผล: 6 มิถุนายน 2016

กติกา:
•    สำหรับสมาชิกบัตร M Generation ทุกประเภท
•    สมาชิก 1 ท่าน สามารถสะสมสิทธิในการชมภาพยนตร์ได้เพียง 1 บัตร
•    สมาชิกสามารถชมภาพยนตร์ X-Men: Apocalypse ในระบบ 4DX จำนวนกี่ครั้งก็ได้ 1 ครั้ง = 1 แต้ม
•    ระบบจะบันทึกแต้มตามจำนวนรอบลูกค้าซื้อตั๋ว สูงสุด 1 รอบ 1 แต้ม
•    ซื้อตั๋วล่วงหน้าสามารถร่วมนับแต้มในแคมเปญ
•    ระบบจะไม่นับจำนวนที่นั่ง  ที่มีการออกตั๋ว 0 บ.หรือที่นั่งที่ใช้สิทธิ์จากบัตร Complimentary หรือ Voucher
•    ของรางวัลที่ทำการแลกนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
•    บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า และ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือ เหตุใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
•    การตัดสินใจของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
วิธีเลือกผู้โชคดี
ดึงข้อมูลรายชื่อผู้ซื้อตั๋วและตั๋วล่วงหน้าเรื่อง X-Men: Apocalypse ในระบบ 4DX  จากข้อมูล MGEN
ประกาศผลผู้โชคดีวันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2559 ทาง Facebook Page: IMAX&4DX Fanclub

เงื่อนไขการคัดเลือกผู้โชคดี
•    จำนวนแต้มรวมตลอดหนังฉาย
•    จำนวนยอดตั๋ว 4DX ที่ซื้อ (ในกรณีที่ข้อ 1 เท่ากัน)
•    ยอดการใช้จ่ายในการซื้อตั๋ว 4DX (ในกรณีที่ข้อ 1 และ 2 เท่ากัน)
•    ระยะเวลาในการสะสมแต้มในช่วงระหว่างแคมเปญ ใครใช้เวลาน้อยกว่าชนะ (ในกรณีที่ข้อ 1,2,และ3 เท่ากัน)