กิจกรรม World of Shows 6

กิจกรรม World of Shows 6

World of Shows 6 พาย่ำเมืองผู้ดี ลุ้นดูฟรี! Premier League ปีศาจแดง แมนฯยู ปะทะ นิวคาสเซิล พร้อมตะลุยเกาะอังกฤษ 8 วัน 5 คืน ชมความงามของหอนาฬิกา Big Ben สัมผัสมนต์เสน่ห์พระราชวัง Buckingham ขึ้นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในยุโรป London Eye และช้อปกระจาย! ที่ห้าง Harrods ของรางวัล แพ็คเกจเที่ยวประเทศอังกฤษ พร้อมบัตรเข้าชมการแข่งขัน Premier League ระหว่าง Manchester United และ Newcastle จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 1 ที่นั่ง ง่ายๆ เพียงร่วมสนุกตอบคำถามกับ ThaiTicketMajor อย่ามัวรอช้า ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. - 5 พ.ย. 2555 นี้ เท่านั้น!! ร่วมสนุกได้ที่นี่ http://www.thaiticketmajor.com/worldofshows/ วิธีการร่วมสนุก
 1. คำถามในกิจกรรม World of Shows 6  มีทั้งสิ้น 12 คำถาม โดยแบ่งเป็น 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คำถาม ระบบจะเปลี่ยนคำถามทุก วันจันทร์ พุธ และศุกร์ (โดยไม่ระบุเวลาที่ชัดเจน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องติดตามคำถามประจำสัปดาห์นั้นๆด้วยตนเอง)
 2. ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ตอบคำถามได้เพียงข้อละ 1 ครั้ง เท่านั้น! เมื่อผู้ร่วมกิจกรรมได้ตอบคำถามข้อนั้นๆแล้ว ระบบจะไม่เปิดให้ผู้ร่วมกิจกรรมเข้ามาตอบคำถามในข้อนั้นอีก
 3. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถตอบคำถามย้อนหลังได้ เช่น ผู้ร่วมกิจกรรมเข้ามาร่วมสนุกตั้งแต่คำถามข้อที่ 5 สามารถตอบคำถามย้อนหลังข้อที่ 1 – 4 ได้ (ตอบได้เพียงข้อละ 1 ครั้งเท่านั้น) ทำให้ทุกคนมีโอกาสในการลุ้นรับของรางวัลเท่าๆกัน
 4. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นสมาชิกแฟนเพจของไทยทิคเก็ตเมเจอร์ก่อน http://www.facebook.com/ThaiTicketMajor จึงจะเห็นคำถามในแต่ละวัน
 5. คำถามแต่ละข้อจะมีคะแนนไม่เท่ากัน ดังนี้ คำถามข้อ 1 = 10 คะแนน คำถามข้อ 2 = 20 คะแนน คำถามข้อ 3 = 30 คะแนน คำถามข้อ 4 = 40 คะแนน คำถามข้อ 5 = 50 คะแนน คำถามข้อ 6 = 60 คะแนน คำถามข้อ 7 = 70 คะแนน คำถามข้อ 8 = 80 คะแนน คำถามข้อ 9 = 90 คะแนน คำถามข้อ 10 = 100 คะแนน คำถามข้อ 11 = 110 คะแนน คำถามข้อ 12 = 120 คะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น 780 คะแนน เงื่อนไขในการร่วมสนุก
 1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมีสัญชาติไทย และจะต้องเป็นสมาชิกเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com และเป็นสมาชิกแฟนเพจ ThaiTicketMajor เท่านั้น บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลที่อยู่ในระบบเป็นสำคัญในการตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียน สมาชิก 1 คน ( 1 ชื่อ-นามสกุล หรือหมายเลขบัตรประชาชนเดียวกัน) มีสิทธิ์สมัครสมาชิกได้เพียง 1 Account เท่านั้น หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบการลงทะเบียน 1 คน มากกว่า 1 Account ขอตัดสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมทันที
 2. การตัดสินผู้โชคดีทั้ง 4 ท่าน จะนับจากคะแนนสะสมสูงสุดของทั้ง 12 คำถาม ในกรณีที่มีผู้โชคดีที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันมากกว่า 4 ท่าน จะใช้ระบบในการสุ่มเลือกผู้โชคดี
 3. ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม เริ่มเล่นเกมส์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2555 จนถึง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555
 4. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา 17:00 น. ทาง www.thaiticketmajor.com/worldofshows (โดยทางทีมงานจะติดต่อผู้โชคดี)
 5. ผู้โชคดี 1 ท่าน (ชื่อ-นามสกุล) มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น โดยผู้ที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล
 6. กำหนดเดินทาง วันที่ 24 - 31 ธันวาคม 2555
 7. สงวนสิทธิ์ให้กับผู้โชคดีที่ไม่เคยได้รับรางวัลจาก กิจกรรม World of Shows 1, 2, 3, 4 และ 5 กิจกรรมใน www. bectero.com และ www.morning-news.bectero.com เท่านั้น ผู้โชคดีที่เคยได้รับรางวัลจากกิจกรรมดังกล่าว จะไม่มีสิทธิ์ในการรับการรางวัลในครั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
 8. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ผู้โชคดีขอวีซ่าไม่ผ่าน และ/หรือมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 9. ผู้โชดคีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากแพ็คเกจรางวัลของทางบริษัทฯ ด้วยตนเอง ตลอดระยะเวลาระหว่างการเดินทาง
 10. พนักงานบริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด / บริษัทในเครือ บีอีซีเทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด / บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง / คณะกรรมการดำเนินรายการพร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อ และนามสกุล ตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุไว้ในระบบการลงทะเบียนเท่านั้น โดยที่ผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีผู้โชคดีที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง โดยมีเอกสารรับรองมายืนยันในการรับรางวัล)
 12. ผู้โชคดีต้องเดินทางตามโปรแกรมที่ทาง บริษัททัวร์ฯ กำหนด หากไม่สามารถเดินทางได้ในเวลาที่กำหนด ไม่สามารถโอนสิทธิให้กับบุคคลอื่นๆ หรือ แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นๆ ได้
 13. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรม ที่ทำตามกติกาไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram