HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Major Surprise @ Chaing Mai

  • 8,195
  • 26 ธ.ค. 2013

ประกาศผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Major Surprise @ Chaing Mai

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเซอร์ไพร์สที่สุด (จากการจับรางวัล) รถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i Aloha Vivid Me จำนวน 1 คัน จากนัติมอเตอร์ เชียงใหม่  ได้แก่

คุณสุทิน  เห็นคุณความดี

โดยคุณอาณาจักร  พิมสาร  ผู้บริหารบ.นัติมอเตอร์ จำกัดและคุณเกศรินทร์  วิศาสตร์  ผู้ช่วยผู้จัดการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดี  ในวันที่ 25 ธ.ค.56  ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ผู้โชคดี (บางส่วน) ที่ได้รับรางวัลบัตรชมภาพยนตร์ (จากการสุ่มหาผู้โชคดี) ที่แจกทุกวัน วันละ 10 ใบ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2556