HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อสมาชิก M GEN ผู้โชคดีจากภาพยนตร์เรื่อง JOBS รับรางวัล Apple Family จาก Lazada

 • 5,215
 • 25 ต.ค. 2013

ประกาศรายชื่อสมาชิก M GEN ผู้โชคดีจากภาพยนตร์เรื่อง JOBS รับรางวัล Apple Family จากเว็ปไซต์ออนไลน์ลาซาด้า

รางวัลที่ 1. Apple iPhone 5 มูลค่า 25,200บาท จำนวน 1 รางวัล คุณ Haruedee Sripicheankul 9512 9010 0000 8317 รางวัลที่ 2. Apple iPad Mini มูลค่า 18,200บาท จำนวน 1 รางวัล คุณ Punnawich Limparungpatanakij 9512 9010 0012 9252 รางวัลที่ 3. Apple iPod Shuffle มูลค่า2,200 บาท จำนวน 4 รางวัล คุณ Suntichai Phusara 9512 9010 0010 9487 คุณ Benjamat Samjang 9511 9010 0049 7106 คุณ Thanawin Kanchanavipas 9512 9010 0011 1167 คุณ Sittichai boonbanyen 9511 9010 0044 4934 เงื่อนไขการรับรางวัล :
 1. สมาชิกบัตร M GENERATION ที่ได้รับของรางวัล ต้องโทรมาแจ้งเพื่อขอรับสิทธิ์ โทร. 02-511-5427 ต่อ 254 ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 56 เวลา 13.30 – 17.30 น. เท่านั้น (เฉพาะวันจันทร์ –ศุกร์)
 2. สมาชิกที่ได้รับรางวัลแต่ละรางวัลจะถูกตัดคะแนน M GEN ตามเงื่อนไขดังนี้
  • รางวัลที่ 1 Apple iPhone 5 จะถูกตัดคะแนน M GEN 800 คะแนน
  • รางวัลที่ 2 Apple iPad Mini จะถูกตัดคะแนน M GEN 600 คะแนน
  • รางวัลที่ 3 Apple iPod Shuffle จะถูกตัดคะแนน M GEN 300 คะแนน
 3. สมาชิกบัตร M GENERATION ที่ได้รับของรางวัลทุกรางวัล สมาชิกต้องยินยอมให้บริษัทฯ ทำการหักคะแนนก่อนการรับรางวัล
 4. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 56 ทาง www.majorcineplex.com
 5. ผู้ได้รับรางวัลต้องเสียค่าภาษีรางวัล 5 % ของมูลค่ารางวัล โดยชำระเป็นเงินสด เท่านั้น
 6. ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 รางวัล เท่านั้น
 7. กรุณาติดต่อรับของรางวัลภายใน วันที่ 16 - 15 ธันวาคม 2556 ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30 – 12.30 และเวลา 13.30 -17.30 เท่านั้นที่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์สาขารัชโยธิน ชั้น M หากไม่มารับของรางวัลในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 8. พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อ – นามสกุลตรงตามบัตรประชาชน และตรงกับบัตรสมาชิก M GENERATION เท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบัตร M GENERATION มาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
 10. ของรางวัลนี้ไม่สามารถมอบหรือ โอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด