HIGHLIGHT CONTENT

WIKO Exclusive Movie Day 2019 ลุ้นดูฟรีแบบ VIP กับ “วีโก”

  • 4,763
  • 07 มิ.ย. 2019

 

ร่วมสนุกกับกิจกรรมพร้อมสิทธิพิเศษชมภาพยนตร์ Men In Black International หน่วยจารชนสากลพิทักษ์โลกรอบพิเศษวันแรก ณ  พารากอน ซีนีเพล๊กซ์ โรงภาพยนตร์  Honda Ultimate Screen  ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 รอบ 20.00 น.

กติการ่วมสนุก
1. เพียงตอบคำถาม “ขอเหตุผลว่าทำไมถึงอยากมาดูหนังเรื่อง MIB ในครั้งนี้? ” พร้อมHashtag #MIBMOVIE #Wikosmartphone #Wikoexclusivemovieday กรณีลูกค้า วีโก ให้วงเล็บต่อท้าย (ลูกค้าวีโก)” โดยตอบคำถามใน comment ใต้ภาพกิจกรรมโพสนี้: https://www.facebook.com/171345406093/posts/10156482505971094?s=1546660742&sfns=xmo

2. กดแชร์โพส และตั้งค่าเป็นสาธารณะ

รวมรางวัลบัตรชมภาพยนตร์จากกิจกรรมทั้งหมด 25 รางวัล จำนวน 50 ใบ มูลค่ารางวัลละ 2,200 บาท รวมมูลค่าทั้งหมด 55,000 บาท โดยแบ่งรายละเอียดรางวัล ดังนี้

ลูกค้าวีโก

10 รางวัลแรก  (1 รางวัลแจกบัตรเข้างาน 2 ใบ รวม 20 ใบ)ที่ได้รับสิทธ์ต้องผ่านเงื่อนไขการตรวจสอบ IMEI (อีมี่) ก่อนจากทางบริษัท อ่านกติกาเพิ่มเติมด้านล่าง

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไปจำนวน 15 รางวัล (1 รางวัลแจกบัตรเข้างาน 2 ใบ รวม 30 ใบ)

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 7 - 9 มิ.ย. 62 เวลา 17.00 น.
ประกาศผล : วันที่ 10 มิ.ย. 62 เวลา 13.00 น.
มอบรางวัลและชมภาพยนตร์รอบพิเศษ : วันที่ 12 มิ.ย. 62 รับบัตรชมภาพยนตร์ตั้งแต่เวลา 18.00 - 19.30 น.เท่านั้น ชมภาพยนตร์รอบ 20.00 น. ณ พารากอน ซีนีเพล๊กซ์ โรงภาพยนตร์  Honda Ultimate Screen 

*กฎกติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

1. ลูกค้าวีโก และ บุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมโดยการตอบคำถามจากกิจกรรมนี้ ขอเหตุผลว่าทำไมถึงอยากมาดูหนังเรื่อง MIB ในครั้งนี้ พร้อม Hashtag #MIBMOVIE #Wikosmartphone #Wikoexclusivemovieday แล้วกดแชร์โพสต์โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ

2.สำหรับลูกค้า Wiko ให้วงเล็บต่อท้าย ระบุคำว่า “ลูกค้าวีโก” ต่อจากการตอบคำถาม โดยทีมงานจะติดต่อขอรับเลข IMEI เพื่อให้ท่านทำการยืนยันตัวตนผ่านทาง Inbox เฟซบุ๊ก

** วิธีการตรวจสอบหมายเลข IMEI (อีมี่) กด *#06# โทรออกและแจ้ง IMEI (อีมี่) ที่ปรากฎหน้าจอจำนวน 2 หมายเลข**

3. บัตรชมภาพยนตร์ Men In Black International มีทั้งหมด 50 ใบ รวม 25 รางวัล

3.1 ลูกค้า Wiko จำนวน 10 รางวัล 1 รางวัลแจกบัตรชมภาพยนตร์  2 ใบ รวม (20 ใบ)

3.2 บุคคลทั่วไป จำนวน 15 รางวัล 1 รางวัลแจกบัตรชมภาพยนตร์  2 ใบ รวม (30 ใบ) โดยจะมีการสำรองรายชื่อไว้ 3 ท่าน

3.3. ผู้โชคดีสำหรับลูกค้า Wiko / บุคคลทั่วไป จะเป็นการแจกรางวัลแบบ first come first serve (ร่วมสนุกก่อนได้รางวัลก่อน)กรณีผ่านตามเกณฑ์การร่วมสนุกทางทีมงานจะ inbox ไปสอบถามหมายเลขIMEI (อีมี่) กับผู้โชคดีเพื่อยืนยันตัวตนผ่านทางเฟซบุ๊ก

3.4. ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรชมภาพยนตร์ ยินยอมให้บริษัท ฯ บันทึกภาพและเสียง และ สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆของบริษัทฯได้ทุกประการโดยจะไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น

3.5. รางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรืออื่น ๆ ได้ และ ไม่อาจจำหน่ายหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

4.   ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. - 9 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. และ สามารถติดตามประกาศรายชื่อผู้โชคดีบนหน้าเพจ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป  โดยจะต้องยืนยันตัวตนในวันประกาศผล ไม่เกิน 22.00 น.

4.1. หากไม่มีการยืนยันสิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และทีมงานจะมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในรายชื่อสำรองท่านถัดไปโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.   ผู้โชคดีจะต้องเข้ามารับรางวัลที่จุดลงทะเบียน บริเวณโรงภาพยนต์ VIP Honda Ultimate Screen ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 โดยผู้โชคดีจะต้องมารับบัตรชมภาพยนตร์ตั้งแต่เวลา 18.00 - 19.30 น.เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

6.   มีอาหารว่าง และ ห้องรับรองสำหรับผู้โชคดี ณ ห้อง VIP

เงื่อนไขและรายละเอียดการรับรางวัล

1. ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจสอบจากทางทีมงานในการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น

2. แสดงบัตรประชาชน พร้อม แสดง Facebook ยืนยันตัวตนก่อนรับรางวัล

3. ขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัล 1 รางวัลต่อ 1 บัญชีเฟสบุค ตลอดระยะเวลากิจกรรม

4. หากผู้โชคดีหรือผู้ร่วมสนุก ปฏิบัติผิดกติกาที่ระบุไว้ หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งอันมีผลเสียหาย ทางทีมงานมีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ทันที

5. การตัดสินและดุลพินิจใด ๆ ของบริษัท ฯ ถือเป็นที่เด็ดขาดและสิ้นสุด

6.ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลียนแปลงวิธีการเล่น เงื่อนไข หรือ หยุดกิจกรรมนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและผู้เล่นกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ

7.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดังกล่าวเป็นอย่างดี และ ยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ

เงื่อนไขอื่นๆ

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องรับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของข้อความ หากมีเหตุการณ์ร้องเรียนใดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

2. พนักงานและครอบครัวของ บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด และ เมเจอร์กรุ๊ปไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม

3. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

4. วีโกเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงาน การเปลี่ยนเปลงเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้จัดงาน ภายใต้การดูแลของ เมเจอร์กรุ๊ป