HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ "Movie Happiness : Celebrate With Big Surprise"

  • 3,836
  • 22 ก.พ. 2018

ประกาศชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ

"Movie Happiness : Celebrate With Big Surprise"

ฉลองเทศกาลความสุขส่งท้ายปี 2560

        โดย คุณวิชัย กุลธวัชชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คุณธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบรางวัล คอนโดมิเนียม สไตล์ลัคซูรี่ ลอฟท์ โครงการ The EXCEL GROOVE จาก ออลล์ อินสไปร์ มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท  ให้แก่  คุณ ณรินทิพย์ ตันติอลงการ ลูกค้าผู้โชคดีจากแคมเปญส่งท้ายปี   Movie Happiness : Celebrate With Big Surprise ฉลองเทศกาลความสุขกับการชมภาพยนตร์เรื่องโปรดลุ้นรับโชคกับรางวัลใหญ่

เงื่อนไขการรับรางวัลใหญ่ (คอนโดมิเนียม สไตล์ Luxury Loft จำนวน 1 รางวัล)

• ผู้โชคดี 1 ท่าน (1 เลขบัญชีลงทะเบียน) มีสิทธิ์รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวตลอดรายการ

• ผู้โชคดีไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์รางวัลให้ผู้อื่นได้ และผู้ที่ได้รับรางวัลใหญ่จะต้องมารับของรางวัลด้วยตัวเอง โดยนำบัตรประชาชน และ บัตรชมภาพยนตร์ที่ตรงกับรหัสบัตรที่ร่วมรายการมายืนยันรับสิทธิ์ เท่านั้น

• ผู้ที่ได้รางวัลใหญ่จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 7% ด้วยตัวเองซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของกรมสรรพากร หากผู้โชคดีไม่จ่ายภาษีดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้โชคดีคนดังกล่าวสละสิทธิ์รับของรางวัลทันที

• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรางวัลดังกล่าว (หากมี) เช่นค่าประกันภัยต่างๆ ค่าจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิของรางวัล หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง

• บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล และ ความสูญหาย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ/ หรือ จากของรางวัล ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ก็ตาม

• การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรม/ผู้ได้รับรางวัล ได้ยินยอมให้บริษัท มีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการพิมพ์ เผยแพร่ และส่งต่อรายชื่อ และ/หรือข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม เพื่อการประชาสัมพันธ์สำหรับธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง บริษัทในเครือ และ ผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต โดยบริษัท ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

• การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด และไม่อาจฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล

• การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ทุกประการ รวมทั้งยินยอมและให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและลงนามในเอกสารใดๆ ตามกฎหมายในรูปแบบที่ทางบริษัท กำหนด

• หากบริษัท ตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทจะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการจับรางวัลหรือรับของรางวัลโดยอัตโนมัติ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะดำเนินคดีตามกฎหมาย

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขและกติกา หรือของรางวัลที่มีมูลค่ารางวัลเทียบเท่าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น