HIGHLIGHT CONTENT

ฉลองเปิดสาขาโฉมใหม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ วี-สแควร์ นครสวรรค์ ลุ้นโชคใหญ่รถจักรยานยนต์ HONDA Scoopy-1

  • 3,995
  • 27 เม.ย. 2019

ดูหนังทุก 2 ที่นั่ง หรือ ซื้อชุดป๊อปคอร์น ครบ 200 บาท ลุ้นโชคใหญ่รถจักรยานยนต์ HONDA Scoopy-1 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 48,500 บาท สนับสนุนโดย บริษัท สารคุณ จำกัด

กิจกรรมตั้งแต่ 17 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2562
จับรางวัลวันที่ 15 กันยายน 2562 ที่ เมเจอร์ฯ วี-สแควร์ นครสวรรค์ และประกาศรายชื่อทาง www.majorcineplex.com

เงื่อนไข

• ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล (เฉพาะรถจักรยานยนต์)
• พนักงานของบริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด(มหาชน) และคณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาขนตรงกับที่ระบุคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า