HIGHLIGHT CONTENT

ยกแก๊งค์มามันส์กับ “Tracers” ลุ้นรับบัตรเล่น “FlowRider”

  • 4,911
  • 05 ก.พ. 2015

สำหรับสมาชิกแฟนเพจ www.facebook.com/majorgroup
ยกแก๊งค์มามันส์กับ “Tracers” ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ร่วมสนุกโพสภาพหางตั๋ว 4 ที่นั่งติดกันขึ้นไป

ลุ้นรางวัลมันส์แบบเป็นแก๊งค์ บัตรเล่น “FlowRider” จาก Flow House Bangkok มูลค่า 3,000 บาท จำนวน 10 รางวัล (1 รางวัล เล่นได้ 4 คน) รวมมูลค่า 30,000 บาท

ร่วมสนุกได้ที่ https://www.facebook.com/events/750938788323310/

ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม 29 ม.ค. – 28 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 5 มี.ค. 58

 เงื่อนไข ก่อนร่วมกิจกรรม
❶ กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกแฟนเพจ MajorGroup เท่านั้น
❷ หางบัตรชมภาพยนตร์ที่ใช้ในการร่วม สนุก เฉพาะเรื่อง "Tracers” จำนวนตั้งแต่ 4 ที่นั่งติดกันขึ้นไป รอบตั้งแต่ 29 ม.ค. – 28 ก.พ. 58 ของเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เท่านั้น (ยกเว้นบัตรรอบสื่อ และรอบพิเศษจากกิจกรรมต่างๆ) และกรุณาตั้งค่าโพสท์เป็น Public สาธารณะ เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้
❸ ขอสงวนสิทธิ์ในการ Random (สุ่ม) ผู้โชคดี ที่ทำถูกต้องตามกติกา หากตรวจสอบพบว่ามีผู้โพสท์ตั๋วหนังซ้ำกัน ขอตัดสิทธิ์ผู้ที่โพสท์ซ้ำ และให้สิทธิ์กับผู้ที่โพสท์มาก่อนเท่านั้น
❹ ผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชน พร้อมหางบัตรชมภาพยนตร์ ตัวจริง (ตรงกับข้อมูลที่ร่วมกิจกรรม) ติดต่อรับของรางวัลที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน (ฝ่ายการตลาด) หากหลักฐานไม่ครบ หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ทางบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการมอบของรางวัลให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
❺ ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเป็นอย่างอื่นได้
❻ การประกาศผล และการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า