HIGHLIGHT CONTENT

บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด มหาชน จัดทอล์คโชว์ The Debate

  • 6,697
  • 03 ธ.ค. 2012

บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด มหาชน จัดกิจกรรม ทอล์คโชว์ The Debate ชี้ทิศทางเรื่องหุ้นในปีหน้าให้กับสมาชิกผู้ถือหุ้นและผู้สนใจ

นายเผดิมภพ สงเคราะห์ กรรมการผู้จัดการสายงานจัดการเงินทุนบุคคล และนายกวี ชูกิจเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จัดทอล์คโชว์ ภายใต้ชื่องาน Present The Money Me Show “The Debate” เพื่อเรียนเชิญเจ้าของธุรกิจสาขาต่างๆ มาให้ความรู้ พูดคุย และให้ทิศทางเรื่องหุ้นและธุรกิจในปีหน้า ณ โรงภาพยนตร์ สยามภาวลัย พารากอน ซีนีเพล็กซ์ เมื่อเร็วๆ นี้