HIGHLIGHT CONTENT

โครงการ “ดื่มนมให้โลกเห็น”

  • 8,061
  • 21 พฤษภาคม 2012

โครงการ “ดื่มนมให้โลกเห็น”

เนื่องด้วยองค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ หรือ The Food and Agriculture Organization หรือ FAO ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันดื่มนมโลก (World Milk Day) เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ และองค์กรที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์และกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการบริโภคนม ด้วยการให้ความรู้และคุณประโยชน์ของนมให้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย ในโอกาสนี้ บมจ.ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) ผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารนมคุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์ “โฟร์โมสต์” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทุกวัยในครอบครัว ร่วมมือกับสภากาชาดไทยจึงได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์การบริโภคนม เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการบริโภคนม ภายใต้แนวคิด “ดื่มนมให้โลกเห็น” เพราะน้ำนมนั้นไม่ได้คุณประโยชน์แค่ความสูงสำหรับเด็กๆ เท่านั้น แต่ยังประกอบด้วยสารอาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการที่ร่างกายต้องการสำหรับทุกเพศทุกวัย เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของสายตา พัฒนาการทั้งทางสมองและโครงสร้างร่างกาย ทั้งยังช่วยป้องกันการเสื่อมถอยของกระดูกอีกด้วย

โครงการ “ดื่มนมให้โลกเห็น” จะเป็นจุดเริ่มต้นของการแบ่งปัน และเปลี่ยนเปลงสุขภาพของคนไทย นับจากนี้สู่อนาคตอันใกล้

เพียงวันนี้คุณดื่มนม และส่งภาพถ่ายของการดื่ม ไม่ว่าจะเป็นภาพของคุณเอง ของคนใกล้ตัว หรือใคร ๆ ที่คุณรู้จัก และอัพโหลดขึ้นบนเว็บไซด์ www.thaidrinkmilk.com ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 พ.ค.ทุกรูปของคุณจะเปลี่ยนเป็นนมที่เปี่ยมด้วยคุณค่าสารอาหารที่ร่างกายต้องการ 1 กล่องจากโฟร์โมสต์บริจาคผ่านสภากาชาดไทย เพื่อส่งต่อสุขภาพที่ดีแต่น้อง ๆ และผู้คนที่ด้อยโอกาสอีกมากในประเทศของเรา ให้ได้มีสุขร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเช่นเดียวกับคุณ มาร่วมเป็น 1 ในคนไทยที่ “ดื่มให้โลกเห็น” เพื่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาพของคนไทยให้แข็งแกร่ง จากวันนี้และตลอดไป