HIGHLIGHT CONTENT

กิจกรรมทาง Facebook เรื่องเท็ดหมีไม่แอ๊บแสบได้อีก

  • 6,888
  • 28 ส.ค. 2012

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ร่วมกับ ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล พิคเจอร์ส จัดกิจกรรมพิเศษผ่านทาง www.facebook.com/majorgroup

เพียงบอกว่า “ถ้าตุ๊กตาหมีเพื่อนรักของคุณมีชีวิตขึ้นมาจริงๆ สิ่งแรกที่คุณจะทำคืออะไร? โพสท์คำตอบโดนๆ ลุ้นรับ The new iPad 2 รางวัล มูลค่ารวม 47,000 บาท ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ - 8 กันยายน 2555 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 15 กันยายน 2555

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
  1. กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่เป็นแฟนเพจ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เท่านั้น
  2. ผู้ร่วมสนุกจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับรางวัล โดยทางบริษัทฯ จะยึดถือข้อมูลในระบบสำหรับการตรวจสอบ
  3. ทีมงานจะคัดเลือกคำตอบที่โดนใจมากที่สุด 2 ท่าน เป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล The New iPad ท่านละ 1 รางวัลๆ ละ 1 เครื่อง
  4. สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อ-นามสกุล (ตามบัตรประชาชน) ตรงกับชื่อ-นามสกุลที่ระบุไว้ตอนร่วมกิจกรรมเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน (ฝ่ายการตลาด สำนักงานใหญ่)
  5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยจ่ายเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล
  6. ของรางวัลไม่สามารถมอบโอนให้สิทธิ์ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  7. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกิจกรรมตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า