HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี - The Sweet Destination ลุ้น 14 ที่พักสุดโรแมนติกทั่วไทย

  • 37,780
  • 31 มี.ค. 2015

The Sweet Destination
ลุ้น 14 ที่พักสุดโรแมนติกทั่วไทย

เลือกรีสอร์ทที่คุณอยากไปมากที่สุด มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

รายละเอียด

เพียงซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุก 2 ที่นั่ง รับคูปองชิงโชค 1 ใบ  ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 ก.พ. 58 
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์)

 

เงื่อนไข

- ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุก 2 ที่นั่ง รับคูปองชิงโชค 1 ใบ

- เริ่มส่งคูปองได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2558

- ประกาศชื่อผู้โชคดี วันที่  31 มีนาคม 2558 ผ่านทาง www.majorcineplex.com

- พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล  (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 

ระยะเวลา

1 – 28 กุมภาพันธ์ 2558

 

สาขาที่ร่วมรายการ

พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ อีจีวี ทุกสาขาทั่วประเทศ


รายชื่อผู้โชคดี

คาทิลิยา เมาส์เทน รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย
คุณวิชชุดา อำมฤกโชค 094-621-69XX

รวิวาริน รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะลันดา    
คุณมงคล    กรัณยวิรุณฬห์ 081-959-54XX

เลอ วิมาน คอทเทจ แอนด์ สปา เกาะเสม็ด    
คุณเทพพิทักษ์ ชมภูวิเศษ 090-932-79XX

อัยยะปุระ รึสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง    
คุณกนก     เศรษฐโกมุท 087-779-99XX

อาสคาญ่า บูติก รีสอร์ท สวนผึ้ง    
คุณพัณณิชา เชียงวานิช 088-954-6XX

วาฏิกา ริโซวิลล่า กุยบุรี    
คุณปณัดดา ภูมีประเทศ 082-363-66XX

พราวภูฟ้า เชียงใหม่    
คุณอรรถพล  ต่ายเทศ 087-666-56XX

ลา คาเซ็ทต้า บาย ทอสกาน่า วัลเล่ เขาใหญ่
คุณสุรชัย    รัตนทองคง 089-804-20XX

เดอะ ราชา รีสอร์ท ภูเก็ต    
คุณโชค  จีนภักดี 083-417-77XX

ภูริปาย วิลล่า แม่ฮ่องสอน    
คุณนิสาชล คงศรี 089-828-74XX

เทวาศรม หัวหิน รีสอร์ท  
คุณดวงฤทัย ไสสกุล    088-525-18XX

มิโมซ่า รีสอร์ แอนด์ สปา เกาะสมุย    
คุณสิทธิชัย  ชาวไธสง 095-869-88XX

เดอะ คลิฟ รีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ    
คุณสิมาพันธ์ นวบุณยพัชร์ 089-929-78XX

จามส์เฮ้าส์ เกาะกูด รีสอร์ท    
คุณวัณณิตา  วัชรบุญโชติ 081-820-73XX

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

•    การติดต่อรับรางวัล *เจ้าหน้าที่การตลาด จะทำการติดต่อกลับผู้โชคดีภายใน 7 วัน หลังจากประกาศผล*
•    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อ และนามสกุล ตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุไว้ในคูปองชิงโชคเท่านั้น โดยที่ผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นผู้เยาว์ ควรมาพร้อมผู้ปกครอง และให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตนว่าเป็นผู้ปกครองของผู้เยาว์ที่ได้รับรางวัล)
•    ผู้โชคดีสามารถติดต่อรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่  1 – 30 เมษายน 2558 (หากพ้นกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์)
•    ของรางวัลนี้ไม่สามารถมอบหรือ โอนสิทธิให้กับผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
•    ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ใช้เป็นรางวัล ดังนั้น บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการนั้นทุกกรณี
•    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือ เหตุใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
•    หากผู้โชคดีไม่ตกลง ไม่ทำตาม หรือ ผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ
•    การตัดสินและดุลพินิจใดๆของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด