HIGHLIGHT CONTENT

SME BANK BOWLING CUP 2013

  • 17,087
  • 21 ส.ค. 2013
SME BANK BOWLING CUP 2013

 

นายมนูญรัตน์ เลิศโกมลสุข กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย จัดแข่งขันโบว์ลิ่งภายในโดยใช้ชื่องาน “SME BANK BOWLING CUP 2013” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร และสนับสนุนให้ผู้บริหารพนักงานได้เล่นกีฬาอีกด้วย ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล เมเจอร์ รัชโยธิน เมื่อวันก่อน