HIGHLIGHT CONTENT

Short Film Contest การประกวดหนังสั้น GLO Short Film Contest 2022

 • 4,025
 • 11 ก.พ. 2022

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการ

ประกวดหนังสั้น GLO Short Film Contest 2022 ในหัวข้อ "GIVE : การให้...ไม่มีวันสิ้นสุด" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม

กว่า 800,000 บาท

#GLO Short Film 2022  #GLO  #MajorCineplex

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษา

        สังกัดของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ

 • ส่งผลงานได้เฉพาะประเภททีม ตั้งแต่ 2-5 คน (ทีมละไม่เกิน 5 คน) โดย 1 คน สามารถสังกัดได้ 1 ทีมเท่านั้น

        สมาชิกในทีมต้องอยู่สังกัดมหาวิทยาลัยเดียวกันเท่านั้น แต่ไม่จำกัดระดับชั้นปีการศึกษา และคณะวิชา

        (1คนส่งได้แค่ 1 ทีม)

 • ทุกทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา หรือหัวหน้าสถาบันการศึกษา ให้การรับรองว่าเป็น

        นิสิต-นักศึกษา ในสถาบันนั้นจริง พร้อมส่งสำเนาบัตรประจำตัวนิสิต-นักศึกษา และ ที่ปรึกษาโครงการ เบอร์

        ติดต่อ และบัตรประจำตัวประชาชน ของที่ปรึกษา เพื่อยืนยันในรูปแบบไฟล์ .PDF แนบมาพร้อมใบสมัคร

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

 • 11 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2565 เปิดรับสมัครและส่งโครงเรื่องขยาย (Treatment) พร้อมตั้งชื่อเรื่อง

                ส่งผลงานได้ที่ shortfilmglo@gmail.com (ส่งผลงานได้ถึง วันที่ 11 มีนาคม 2565 ภายในเวลา 18.00 น.)

 • 18 มีนาคม 2565ประกาศผลการคัดเลือก 20 ทีม
 • 22 มีนาคม 2565 ทีมที่ได้คัดเลือก 20 ทีมสุดท้าย นำเสนอ Story line/ บทภาพยนตร์/ รูปแบบ

        Presentation นำเสนอผลงานภาพยนตร์สั้นต่อคณะกรรมการ ผ่าน Conference Zoom โดยใช้เวลา ทีมละไม่เกิน 5 นาที และร่วม          กิจกรรม Online Workshop โดยผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง “คุณโขม-ก้องเกียรติ โขมสิริ” และหลังจากนั้น คณะกรรมการประกาศผล          ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน10 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย พร้อมรับงบประมาณสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์สั้นทีมละ 50,000                บาทเพื่อนำไปทำการผลิตชิ้นงาน

 • 23 มีนาคม 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม ดำเนินการผลิตภาพยนตร์สั้น
 • 7 เมษายน 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม ส่งผลงานครั้งที่ 1 เพื่อรับข้อคำแนะนำด้านคุณภาพการผลิต

(ด้านภาพและเสียง)

 • 20 เมษายน 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม ส่งผลงานรอบสุดท้าย (ภายในเวลา 18.00 น.)
 • 27 เมษายน 2565 ประกาศผลผู้ชนะ @SAMSUNG LED CINEMA, SIAM PARAGON

 

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 60,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทุนการศึกษา 15,000 บาท
 • รางวัล Popular Vote 1 รางวัล รางวัลละ 35,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 6 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

 

รายละเอียดโครงการพร้อมใบสมัคร

https://drive.google.com/file/d/17dSxFqvxck99Nsi0fUOiyb_Ij-fna2py/view?usp=sharing

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook : GLO Short film

E-Mail : shortfilmglo@gmail.com