HIGHLIGHT CONTENT

สะอาด มั่นใจ ปลอดภัยทุกจุด ยกระดับมาตรการคุมเข้มป้องกัน COVID-19

  • 53,909
  • 18 พฤษภาคม 2020


1. Extra Screening – คัดกรองอย่างเข้มงวด

ลูกค้า   

1. ให้บริการจุดคัดกรองอุณหภูมิให้กับลูกค้าทุกท่านก่อนเข้าชมภาพยนตร์ที่จุดฉีกบัตร ต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส 

ลูกค้าที่ผ่านการวัดอุณหภูมิ พร้อมติดสติกเกอร์ แสดงสัญลักษณ์ผ่านการคัดกรอง

2. กรณีพบลูกค้าที่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ขออนุญาตลูกค้า งดเข้าชมภาพยนตร์ พร้อมทำการคืนเงินเต็มจำนวนแก่ลูกค้า

3. ลูกค้าทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าชมภาพยนตร์ โดยลูกค้าท่านใดไม่พร้อมทางโรงภาพยนตร์มีให้บริการจำหน่าย

4. ติดตั้งป้ายให้ข้อมูลกับลูกค้า เกี่ยวกับมาตรการการใช้บริการโรงภาพยนตร์

 

 

พนักงาน          

5. ตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานทุกคน ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส (ตรวจวัด 2-3 ครั้ง)

6. กรณีพนักงานมีอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ไม่ต้องปฏิบัติงาน และแจ้งพนักงานไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบอาการ

7. พนักงานที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะมีสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์ติดตัวพนักงาน ผ่านการคัดกรองอุณหภูมิเรียบร้อย

8.  พนักงานล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทุกครั้งก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน

9. พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาปฏิบัติงาน

10. พนักงานที่ให้บริการอย่างใกล้ชิดลูกค้าทุกคน ต้องสวม Face Shield

11. พนักงานทุกคนที่ต้องสัมผัสอาหาร เงิน การ์ด ให้บริการลูกค้าต้องใส่ถุงมือในการให้บริการทุกครั้ง

12. พนักงานทำความสะอาดมือด้วยแจลแอลกอฮอล์ ทุกครั้งที่ให้บริการ

 

 

2. Safety Tracking - ติดตามให้มั่นใจ

13. Tracking ข้อมูลสุขภาพ และการเดินทางของพนักงานย้อนหลัง 14 วัน

14. มีการลงบันทึก ตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงาน ก่อนปฏิบัติงานทุกวัน

15. กำหนดจุดพนักงานเข้า – ออก ในการปฎิบัติหน้าที่ เส้นทางเดียว

16. จัดการอบรมเพื่อสร้างความรู้ถึงวิธีการป้องกันและปฎิบัติ ให้พนักงานเข้าใจและรับทราบเพื่อปฎิบัติงานอย่างถูกต้อง

 

 

3. Social Distancing – ลดความแออัด

จุดให้บริการซื้อบัตรชมภาพยนตร์           

17. มีสัญลักษณ์กำหนดระยะห่าง 1 เมตร สำหรับการเข้าแถว รอคิว การใช้บริการจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ ( Counter Box Office , E ticket )

18. มีฉากกั้นแยกส่วนพื้นที่ลูกค้ากับพนักงานที่ให้บริการ

19. มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ ให้บริการทุก Counter

20. สาขากทม และปริมณฑล : กำหนดระยะห่างของที่นั่งในโรงภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง เว้นว่าง 2 ที่นั่ง โดยสลับฟันปลา และแถวเว้นแถว

21. สาขาต่างจังหวัด (Non Flagship) : กำหนดระยะห่างของที่นั่งในโรงภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง เว้นว่าง 2 ที่นั่ง โดยสลับฟันปลา

22. ส่งเสริมการให้ลูกค้า เช็ครอบฉายภาพยนตร์ผ่านช่องทาง Online ได้แก่ Application, Website

23. ส่งเสริมการให้ลูกค้า ซื้อบัตรชมภาพยนร์ผ่านช่องทาง Online ได้แก่ Application, Website

24. กรณีลูกค้าต้องการทำรายการผ่าน E-ticket ด้วยตนเอง มีพนักงานบริการแจกถุงนิ้วให้กับลูกค้า

 

จุดให้บริการขนมและเครื่องดื่ม    

25. มีสัญลักษณ์กำหนดระยะห่าง1เมตร สำหรับการเข้าแถวรอคิวในการใช้บริการจุดจำหน่ายขนมและเครื่องดื่ม ( Counter Concession )

26. มีฉากกั้นแยกส่วนพื้นที่ลูกค้ากับพนักงานที่ให้บริการ

27. มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ ให้บริการทุก Counter

 

พื้นที่โรงภาพยนตร์        

28. มีเครื่องบริการเจลแอลกอฮอล์ ให้บริการทุกโรงภาพยนตร์

29. มีสัญลักษณ์กำหนดระยะห่าง 1 เมตร สำหรับพื้นที่นั่งรอของลูกค้า ก่อนเข้าชมภาพยนตร์

30. มีสัญลักษณ์กำหนดระยะห่าง 1 เมตร สำหรับลูกค้าที่เข้าแถว รอคิว ฉีกบัตรชมภาพยนตร์ก่อนเข้าสู่พื้นที่โรงภาพยนตร์

31. มีสัญลักษณ์กำหนดระยะห่าง 1 เมตร สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการลิฟต์ บันไดเลื่อน

32. มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ อยู่ในพื้นที่

33. ควบคุมระยะห่างของที่นั่งในโรงภาพยนตร์ เว้นว่าง 2 เว้น 2 (สลับฟันปลา)

34. ควบคุมระยะห่างของที่นั่งในโรงภาพยนตร์ เว้นว่าง 2 เว้น 2 (สลับแถว)

 

ห้องน้ำ 

35. มีสัญลักษณ์กำหนดระยะห่าง 1 เมตร สำหรับลูกค้าใช้บริการห้องน้ำ

36. มีสัญลักษณ์กำหนดระยะห่าง โถปัสสาวะ (โถเว้นโถ)

37. มีสัญลักษณ์กำหนดระยะห่าง การใช้อ้างล้างมือ (อ่างเว้นอ่าง)

 

 

4. Cleanliness - สะอาดทุกจุดการให้บริการ

จุดให้บริการซื้อบัตรชมภาพยนตร์           

38. ทำความสะอาด Counter ให้บริการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทุก 60 นาที

39. ทำความสะอาดตู้ให้บริการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ (ETicket) ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทุก 60 นาที

40. ทำความสะอาดเสาคิวไลน์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทุก 60 นาที

41. ทำความสะอาด Big Cleanings พื้นที่ Box Office ทุกวัน หลังปิดให้บริการ

42. ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ พื้นที่ Box Office ทุกวัน หลังปิดให้บริการ

 

จุดให้บริการขนมและเครื่องดื่ม    

43. ทำความสะอาด Counter ให้บริการขนมและเครื่องดื่ม ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทุก 30 นาที

44. ทำความสะอาดเสาคิวไลน์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทุก 1 ชั่วโมง

45. ทำความสะอาด Big Cleanings พื้นที่ Concession ทุกวัน หลังปิดให้บริการ

46. ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ พื้นที่ Concession ทุกวัน หลังปิดให้บริการ

 

พื้นที่โรงภาพยนตร์        

47. พื้นที่ส่วนกลางทำความสะอาด เก้าอี้ โซฟา จุดนั่งรอ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทุก 60 นาที

48. ภายในโรงภาพยนตร์ทำความสะอาดอุปกรณ์และจุดสัมผัสต่างๆในพื้นที่ มือจับประตู ราวบันได เก้าอี้ พนักพิง ที่พักแขน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทุกรอบก่อนการให้บริการ

49. ภายในโรงภาพยนตร์ อบโอโซน และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนเปิดให้บริการ และหลังการปิดให้บริการ ทุกวัน

50. พื้นที่ภายในโรงภาพยนตร์ทุกโรง มีการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัส ด้วยเครื่องฆ่าเชื้อระบบแสง UVC หลังสิ้นสุดการฉายภาพยนตร์ในแต่ละวัน  

 

 

51. หมอน ผ้าห่ม รองเท้าสลีปเปอร์ สำหรับโรงภาพยนตร์พิเศษ ทำความสะอาดทุกครั้ง หลังการใช้งาน

52. หมอน ผ้าห่ม รองเท้าสลีปเปอร์ สำหรับโรงภาพยนตร์พิเศษทำการห่อหุ่มเพื่อปลอดเชื้อโรค

53. โรงภาพยนตร์ Kids Cinema ทำความสะอาดล้างลูกบอลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทุกวันอาทิตย์

54. เครื่องเล่นหน้าโรงภาพยนตร์ Kids Cinema ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทุก 60 นาที

55. ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเครื่องเล่นหน้าโรงภาพยนตร์ Kids Cinema ก่อนเปิดให้บริการ และหลังการปิดให้บริการ ทุกวัน

56. ให้บริการกดเจลแอลกอฮอล์ ให้ลูกค้าเมื่อออกจากโรงภาพยนตร์ หลังภาพยนตร์จบ

 

ห้องน้ำ 

57. ทำความสะอาด Big Cleanings ห้องน้ำ ทุกวัน ก่อนเปิดให้บริการ

58. ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในห้องน้ำ ทุก 120 นาที

59. สบู่เหลวล้างมือ มีให้บริการตลอด

60. ถังขยะ ต้องมีขยะไม่เกิน 30% ภายในถัง

61. ทำความสะอาดจุดสัมผัสทุก 60 นาที - กระจก / ประตูห้องน้ำ / ที่่กดชักโครก

62. มีเครื่องกดน้ำยาทำสะอาด ฝาชักโครกทุกห้องให้บริการ

 

ระบบระบายอากาศ        

63. อบโอโซนภายในห้องระบบระบายอากาศ ก่อนเปิดให้บริการ และหลังการปิดให้บริการ ทุกวัน

64. มีการทำความสะอาด แผ่นกรองอากาศ หลังปิดให้บริการทุกวัน

65. ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในห้องระบบระบายอากาศ ก่อนเปิดให้บริการ และหลังการปิดให้บริการทุกวัน

 

 

5. Touchless Experience - ลดการสัมผัส

จุดให้บริการซื้อบัตรชมภาพยนตร์           

66. ใช้ถาดรับเงิน - ทอนเงิน เพื่อลดการสัมผัสกับลูกค้า

67. ส่งเสริมการให้ลูกค้า ซื้อบัตรชมภาพยนต์ ผ่านช่องทาง Online ได้แก่ Application , Website

68. ส่งเสริมให้ลูกค้าจ่ายเงินค่าสินค้าและใช้บริการ ด้วยระบบ Cashless และช่องทาง E-Payment แทนการใช้เงินสด

 

จุดให้บริการขนมและเครื่องดื่ม    

69. มีถาดวางสินค้า เพื่อลดการสัมผัสจากลูกค้า

70. ใช้ถาดรับเงิน - ทอนเงิน เพื่อลดการสัมผัสกับลูกค้า

71. ส่งเสริมให้ลูกค้าจ่ายเงินค่าสินค้าและใช้บริการ ด้วยระบบ Cashless และช่องทาง E-Payment แทนการใช้เงินสด

 

พื้นที่โรงภาพยนตร์

72. แนะนำบริการเข้าสู่โรงภาพยนต์ด้วยระบบ Scan QR Code ที่จุดทางเข้าโรงภาพยนต์ แทนการฉีกบัตรชมภาพยนตร์

สำหรับลูกค้าที่ซื้อ บัตรชมภาพยนตร์

73. พนักงานปิดประตูโรงภาพยนตร์ เมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีขึ้น

74. พนักงานเปิดประตูโรงภาพยนตร์ เมื่อภาพยนตร์จบ

 

ห้องน้ำ

75. เปิดประตูห้องน้ำ เพื่อลดการสัมผัสประตูห้องน้ำ