HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรางวัลผู้โชคดีได้รับ SAMSUNG GALAXY S3 จำนวน 3 เครื่อง

  • 6,526
  • 11 ม.ค. 2013

ประกาศรางวัลผู้โชคดีได้รับ SAMSUNG GALAXY S3 จำนวน 3 เครื่อง จากโปรโมชั่นครบรอบ 3 ปี เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน-แคราย

1

คุณรัตติกรณ์ อวยพร

086-971-6XXX

2

คุณศิรินันท์ มโนพัฒนกุล

087-686-6XXX

3

คุณประยุทธ นพรัตนาวงศ์

082-655-6XXX

รับรางวัลภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 14.00-17.00 น. ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน ติดต่อสอบถามเงื่อนไขการรับรางวัลที่ฝ่ายการตลาด เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โทร.02-511-5427-36 ต่อ 515 (วันจันทร์ – ศุกร์ เฉพาะเวลา 14.00 – 17.00 น. เท่านั้น) เงื่อนไขการรับรางวัล
  • ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
  • ของรางวัลนี้ไม่สามารถมอบหรือ โอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้