HIGHLIGHT CONTENT

กิจกรรม Rise of the guardians

  • 5,889
  • 21 พ.ย. 2012

สิทธิพิเศษสำหรับแฟนเพจ facebook.com/majorgroup

ร่วมโหวตคาแรคเตอร์ที่คุณชื่นชอบใน "Rise of the Guardians ห้าเทพผู้พิทักษ์" ลุ้นเป็นเจ้าของ iPad mini จำนวน 2 รางวัล เริ่ม 20 พ.ย. - 5 ธ.ค. 55 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 10 ธ.ค. 55

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
  1. กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่เป็นแฟนเพจ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เท่านั้น
  2. ผู้ร่วมสนุกจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับรางวัล โดยทางบริษัทฯ จะยึดถือข้อมูลในระบบสำหรับการตรวจสอบ
  3. ทีมงานจะคัดเลือกคำตอบที่โดนใจมากที่สุด 2 ท่าน เป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล iPad mini ท่านละ 2 รางวัลๆละ 1 เครื่อง
  4. สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อ-นามสกุล (ตามบัตรประชาชน) ตรงกับชื่อ-นามสกุลที่ระบุไว้ตอนร่วมกิจกรรมเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน (ฝ่ายการตลาด สำนักงานใหญ่)
  5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยจ่ายเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล
  6. ของรางวัลไม่สามารถมอบโอนให้สิทธิ์ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  7. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกิจกรรมตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า