HIGHLIGHT CONTENT

ร่วมส่งแรงเชียร์ให้นักกีฬาไทย ในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ ริโอ 2016

  • 3,305
  • 18 ส.ค. 2016

เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ขอร่วมส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ ริโอ 2016 ประเทศบราซิล โดยล่าสุดสามารถคว้าเหรียญรางวัลได้ดังนี้ 

• สุกัญญา ศรีสุราช เหรียญทอง จากการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก     
• โสภิตา ธนสาร เหรียญทอง จากการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก 
• พิมศิริ ศิริแก้ว เหรียญเงิน จากการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก 
• สินธุ์เพชร์ กรวยทอง เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก 
• พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาเทควันโด
• เทวินทร์ หาญปราบ เหรียญเงิน จากการแข่งขันกีฬาเทควันโด

สามารถติดตามสรุปผลของนักกีฬาไทยในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2016 ที่นี่