HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม Happy Mother’s Day By Tip Lady 2018

 • 3,918
 • 07 ก.ย. 2018

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม Happy Mother’s Day By Tip Lady 2018

                    ประกาศรางวัลกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “แม่ลูกผูกพันรัก” สำหรับผู้ได้รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ทีมงานจะติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียดการรับรางวัลทางอีเมลหรือโทรศัพท์ ภายใน 7 วันทำการหลังวันประกาศผล เพื่อติดต่อเข้ารับของรางวัลและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

ผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยประเภทคะแนนโหวต จะต้องเข้ามาแสดงตนผ่านทาง Email : online@majorcineplex.com ระหว่างวันที่ 10-23 กันยายน 2561 เท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ เมนูรางวัลและกติกา

รางวัลชนะเลิศประเภทกรรมการตัดสิน ได้รับแพ็คเกจล่องเรือสำราญ Costa สุดหรู 4 คืน ในเส้นทาง สีหนุวิลล์ – เกาะฟูก๊วก- เกาะสมุย (Thai-Cambodia-Vietnam) โดย Mushroom Travel มูลค่า 31,998 บาท จำนวน 5 รางวัล

1. Lalita Kuthumrongkul
2. Nadda Watchai 
3. Pranalee Luecha
4. ณิชารัศม์ วรประมวลพงศ์
5. พัณนิดา เจียระไนกาญจน์

รางวัลรองชนะเลิศประเภทกรรมการตัดสิน ได้รับบัตรชมภาพยนตร์ จำนวน 10 ที่นั่ง รางวัลละ 2,500 บาท *ประกาศรายชื่อเรียงตามตัวอักษร จำนวน 10 รางวัล

1. Duangkamol Phaktana-udompun            
2. Lula Lanla
3. Mc Ikemen
4. Mint Pattaya
5. Rarinwadee Sangkhao                             
6. Tharinee Laoprasertsook
7. ทำวันนี้ ให้ดีที่สุด
8. ธัญรัศมิ์ เลิศดำรงค์ไชย
9. ประภา เสมอพร้อม
10. มงคล ปัญจสุภาลักษณ์

 

รางวัลพิเศษประเภทคะแนนโหวต ได้รับบัตรบัตรชมภาพยนตร์ จำนวน 5 ที่นั่ง  รางวัลละ 1,250 บาท *ประกาศรายชื่อเรียงตามตัวอักษร จำนวน 40 รางวัล

1. Anusara Prasitpanich 21. Pora sit
2. Arawan Sonnoi 22. Prasit Jeara 
3. Bew Paniss 23. Sairak Saengthong 
4. Crezy' Poon Tom 24. Sirirat Aunkham
5. Hassana Bee 25. Tankhun Love King
6. Jayjay Chaipon 26. Wanida Phonsumran
7. June Kaboru 27. WAy Kittipong
8. Kaewon Noom Tewarad 28. กานต์จิรา ธเนศผาติสุข
9. Kongkaew Suriya 29. คุณชาย เวฟฟี่
10. Lam Dual Lipta 30. คนึงนิจ ศรีจันทร์
11. Ned Napa 31. จันทรรัตน์ ธีรนรเวทย์
12. Nicha Goodmorning 32. ทนินทร สัมพันธ์สุขศรี
13. Nipaporn Saetae 33. ธัญญรัศม์ อภิรักษาณาจักร
14. Nok Karn 34. นางสาว ธิดารัตน์ ภู่เจริญ
15. Pairin Srichayech 35. นวลนภา ทั่วดาว
16. Pat Sathita 36. พรพรหม นงค์พรหมมา
17. Pattarajit Soonthonkanit 37. สาตะโรจน์ ไวยพันธ์
18. Pear Pear Nannaphat 38. หนุงหนิง
19. Peerawat Manowilaipong 39. อนณ แสนบ้าน
20. Phatthawan Jariyanoppawong 40. อลงกรณ์ คนที่แสนดี

รางวัลชมเชยประเภทคะแนนโหวต บัตรชมภาพยนตร์ในเครือ Major แบบ E-Ticket 2 ที่นั่ง มูลค่า 400 บาท *ประกาศรายชื่อเรียงตามตัวอักษร จำนวน 50 รางวัล

1.       Amornthip Kanokchotikul 26. Somkiat Laelertpol 
2.       Anuson Butkhiao 27. Soraya Suriya 
3.       Anuwat Tipong 28. Sunisa Nunon 
4.       Arnon Ariyanon 29. Suwijak  Boonyasang 
5.       Arnon Ariyanon 30. Taroj Banna 
6.       Arunee Saetae 31. Termphet Seekhatai 
7.       Boonyarit Pungmai 32. Tippawan Tippa 
8.       Chonlapol Srichayech 33. Tonkla Burin 
9.       Dan Man U 34. Visarut Tum Kubkub 
10.    Kanokwan Chandaeng 35. Wannisa Amornwongphaiboon 
11.    Krittima Coomdist 36. Watin Win Tarat 
12.    Namthip Resume 37. Wisanu M Man 
13.    Nattapat Kongkaew 38. Zukiyakimee Supermom
14.    Niyom Aroonwatanakulthorn 39. กัญญารัตน์ มาไกล
15.    Pathra Jiranusak 40. ชาตยา ธเนศผาติสุข
16.    Phattharaphongphan Diao Pentham 41. ณาตยา จิรมณีงาม
17.    Phattrawuth Polsumran 42. ณัฎฐ์นนท์ อินต๊ะแสน
18.    Pin Buam 43. นฎกร สพรั่งผล
19.    Ploy Budsalapron 44. บุญธรรม พึ่งไม้
20.    Praweennuch Nayna 45. บุญเลิศ ธเนศผาติสุข
21.    Ranee Thuadao 46. บุญเลิศ แซ่อึ้ง
22.    Sarakorn Bangprasit 47. ภานุพงศ์ ทารัตน์
23.    Sirinat Tongaram 48. สุพร กุลชุติสิน
24.    Siriporn C'sathaporn 49. เสือมเหศวร อินทร
25.    Somjoon Krub 50. อัจฉรา จิรานุศักดิ์
การรับรางวัล

โปรดอ่านกติกาและเงื่อนไขต่างๆ ให้เข้าใจก่อนร่วมกิจกรรม กรณีคุณเข้าร่วมกิจกรรมถือว่าได้ยอมรับกติกาและเงื่อนไขที่ กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

 • ผู้ได้รับรางวัล 1 คน มีสิทธิได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น

  ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในแพ็คเกจ ดังนี้ :

 • ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จะต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง ที่บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน พร้อมชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องเป็นเงินสด โดยบริษัทฯ จะติดต่อผู้ได้รับรางวัลตามข้อมูลติดต่อที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้แจ้งไว้ในหน้าลงทะเ บียนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 5 วันทำการ นับจากวันประกาศผลผู้ได้รับรางวัล เพื่อนัด วัน เวลา และแจ้งรายละเอียดในการรับรางวัล
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลแพ็คเกจล่องเรือสำราญจะต้องส่งสำเนา Passport ผู้เดินทาง ทาง e-mail :marketing@mushroomtravel.com ภายในวันที่ 28 ก.ย. 61 หากไม่ส่งภายในเวลาที่กาำหนด ถือว่า สละสิทธิ์และ ไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้
 • แพ็คเกจล่องเรือสำราญรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • ห้องพักบนเรือสำราญ 1 ห้องพัก 2 ท่าน 4 คืน (Type : Inside Classic)

  • อาหารบนเรือสำราญกิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญภาษีท่าเรือ

  • รถรับส่งจากกรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ

  • เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวก

  • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

  • ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ 58 USD / เด็ก (อายุระหว่าง 4-13 ปี) ท่านละ 29 USD

  • ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด

  • อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ

  • ค่าเพคเกจน้ำดื่มบนเรือสำราญ

  • ค่าทำหนังสือเดินทาง,ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวออื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

 • ผู้ได้รับรางวัลประเภทคะแนนโหวต จะต้องเข้ามาแสดงตนผ่านทาง Email : online@majorcineplex.com ระหว่างวันที่ 10-21 ก.ย. 2561 เท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ในของรางวัล โดยระบุข้อความใน Email ว่า “ติดต่อขอรับรางวัลประเภทคะแนนโหวตจากกิจกรรมประกวดภาพถ่ายวันแม่” เพื่อทีมงานจะได้จัดส่งรหัสชมภาพยนตร์แบบ ETicket พร้อมเงื่อนไขการใช้กลับไปให้ทางเบอร์โทรศัพท์ดังกล่าว (สงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรางวัลกลับไปให้เฉพาะ Facebook User ที่ตรงกับภาพที่ได้รับรางวัล และ Email ที่แสดงตนกลับมาภายในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น)

 • หากผู้ได้รับรางวัลไม่มาติดต่อเพื่อรับรางวัลภายในระยะเวลาที่ได้นัดไว้ หรือภายในระยะเวลำที่ธนาคารกำหนด ถือว่า ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์

 • ขอสงวนสิทธิ์ในกำรให้รางวัลเฉพาะแฟนเพจ Majorgroup เท่านั้น