HIGHLIGHT CONTENT

ควิกแสบ สาวจี๊ด หนุ่มได้ใจ

 • 6,231
 • 28 เม.ย. 2014

ควิกแสบ สาวจี๊ด หนุ่มได้ใจ

หากคุณเป็นคนมีความจี๊ดดด อยู่ในกระแสเลือด หรือ คารมดี มีมุกเด็ด ที่สามารถพิชิตใจใครๆ ไปครองได้ ควิกแสบขอท้า !! ให้มาปล่อยความแสบด้วยกันกับกิจกรรม “ควิกแสบ สาวจี๊ด หนุ่มได้ใจ” คลิกร่วมสนุก http://bit.ly/1rrSxGL สำหรับไอโฟนคลิก http://bit.ly/1lzTehX

ระยะเวลาของกิจกรรม

 • ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม 22 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.00 น.
 • ประกาศผลวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.00 น. ที่ เพจควิกแสบ www.facebook.com/quickzabb

วิธีการตัดสิน

ผู้ร่วมกิจกรรมผ่าน Facebook Application
 • รอบแรก ผู้ที่ได้รับคะแนนความจี๊ด และมุกได้ใจที่ได้รับการโหวตสูงสุด 10 อันดับแรก จะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเข้าสู่รอบตัดสิน โดยจะมีคณะกรรมการ เพื่อเฟ้นหาสุดยอด “ สาวจี๊ด หนุ่มได้ใจ”
 • รอบตัดสิน สาวจี๊ดและหนุ่มได้ใจ ที่ได้รับเลือกจากคณะกรรมการการตัดสิน จะได้รับ บัตรคอนเสิร์ต “Samed in Love 5” พร้อมที่พักสุดหรู 2 วัน 1 คืน ที่ Lima Bella Resort* พร้อมเรือโดยสารไป-กลับ ท่าเรือบ้านเพ-เกาะเสม็ด สำหรับ 2 ท่าน รวมมูลค่า 17 ,000 บาท/ รางวัล (รวมทั้งสิ้น 2 รางวัล)

*หมายเหตุ

 • สามารถเข้าพักได้วันที่ 31 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2557 เท่านั้น
 • ขึ้นเรือที่ท่าเรือบ้านเพ เวลา12.30 น. หากไม่ทัน จะต้องรับผิดชอบค่าเรือโดยสารด้วยตัวเอง
สาวจี๊ดและหนุ่มได้ใจ รองอันดับ 1 – 5 จะได้รับ บัตรชมภาพยนตร์เครือเมเจอร์ 10 ที่นั่ง/ รางวัล (รวม 10 รางวัล) ผู้ร่วมโหวตภาพจี๊ด และมุกได้ใจ จะได้รับ บัตรชมภาพยนตร์เครือเมเจอร์ 2 ที่นั่ง/ รางวัล (สุ่มจับผู้โชคดีรวม 5 รางวัล) ผู้ร่วมกิจกรรมผ่าน Instagram
 • ผู้ที่ร่วมส่งภาพจี๊ดได้ใจผ่าน Instagram และใส่ “#quickzabbjeed” จะได้รับ บัตรชมภาพยนตร์เครือเมเจอร์
 • 4 ที่นั่ง/ รางวัล (รวม 10 รางวัล)

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

 1. ผู้ที่มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องเป็นสมาชิก เฟซบุ๊ค เพจ ควิกแสบ
 2. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 3. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบถ้วนและชัดเจน
 4. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลต้องทำการแชร์ข้อความหรือรูปภาพจากกิจกรรม ควิกแสบ สาวจี๊ด หนุ่มได้ใจ เป็นแบบสาธารณะ (Public) บนหน้าเฟซบุ๊คของผู้ร่วมกิจกรรมเอง
 5. สามารถส่งภาพจี๊ด หรือ มุกจีบมาได้ไม่จำกัดจำนวน
 6. ห้ามเขียนข้อความหรือโพสภาพที่พาดพิง/ หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือเป็นถ้อยคำ/ ภาพที่ไม่เหมาะสมเกินที่สุภาพชนทั่วไปจะรับได้
 7. บริษัทฯ มีสิทธิ์ขาดในการพิจารณาลบข้อความหรือภาพที่ไม่เหมาะสมออกจากกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. บริษัทฯไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อภาพ หรือข้อความที่ผู้ร่วมกิจกรรมนำภาพ หรือข้อความลิขสิทธิ์มาใช้ในการร่วมกิจกรรม โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการนำภาพ/ ข้อความนั้นๆมาร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง
 9. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัล 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัล โดยจะได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 10. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ในทุกกรณี
 11. กรณีของรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล โดยบริษัทฯ จะทำการจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ในการลงทะเบียน
 12. กรรมการสามารถตัดสิทธิ์การรับรางวัล หากพบการทุจริตรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
 13. หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถรับรางวัล หรือปฎิบัติตามเงื่อนไขของบริษัทได้ ให้ถือว่าสละสิทธิ์ โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อความ รูปภาพ และ/ หรือคลิปวิดีโอของผู้โชคดีไปใช้เพื่อโปรโมทกิจกรรม
 14. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 15. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 16. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพหรือมุขจีบส่งเข้ามาไปดัดแปลง เผยแพร่ เพื่อเป็นสื่อในการโปรโมทกิจกรรมต่อไป
 17. บริษัทไม่มีหน้าที่รับผิดชอบกรณีเกิดข้อขัดข้องของเครือข่าย ระบบ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง จนเป็นหตุให้เกิดความสูญหายของข้อมูลในระยะเวลาของกิจกรรม
 18. เฟซบุ๊คไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม