HIGHLIGHT CONTENT

เฉียด2ล้านวิว!! สายแนนหัวใจ เพลงประกอบหนัง นาคี ๒ เนื้อหาดีฝีมือก้อง ห้วยไร่

  • 3,875
  • 11 ก.ย. 2018

คือจั่งภาพเหล่านี้เคยเกิดขึ้นแล้ว 
แต่ก็จำบ่ได้ว่า เกิดขึ้นตอนใด๋ 
อยู่ในความทรงจำ หรือว่าแค่ฝันไป 
ทั้งที่หัวใจบ่เคยเชื่อเรื่องแบบนี้เลย

คน ๆ หนึ่งที่พึ่งเคยเจอกัน แต่ว่าภาพเหล่านั้น ตามเข้ามาหลอกหลอน
ให้ใจคิดถึง ไม่เคยเป็นมาก่อน ไม่ได้อ้อนวอนเรียกร้องขอจากใคร 

สิ่งที่แนมบ่เห็น เคยปิดใจบ่ยอมรับมัน
แต่ตอนนี้ ทุกอย่างก็แปรผัน 
จากมื้อนี้ ฮอดมื้อนั้น สิบ่ยอม ให้ผู้ใด๋มาทำร้าย 

ต่อจากนี้ สิคอยดูแลเจ้าให้ดี ๆ บ่ให้ผู้ใด๋เข้ามากล้ำกลาย ในชีวิตเจ้า 
ทั้งที่ใจบ่เชื่อ ว่าความฮักนั้นมีจริงอยู่บ่ 
แต่ก็งง ชีวิตเจ้าของเป็นหยังต้องมาดูแล
คน ๆ นึง ที่เฮาบ่เคยฮู่จัก แต่ฮักไปเบิดทั้งใจ 
หรือย้อนว่าเวร ว่ากรรม อันใด๋ เฮ็ดให้เฮาพ้อกัน

แม่นสิ ย้อนกรรม ย้อนเวร อันใด๋ สิบ่ไปไส ขอยืนข้าง ๆ เธอ