HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รับตุ๊กตา One Piece Film Z Set

  • 5,816
  • 14 พฤษภาคม 2013

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รับตุ๊กตา One Piece Film Z Set (Set ละ 4 ตัว) ลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่น จำนวน 6 รางวัล จากกิจกรรม สมาชิก M GENERATION ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ One Piece Film Z ทุก 2 ที่นั่ง

1. คุณเอกพงศ์ ธัญญานนท์ 9511 9010 0062 6135
2. คุณฐปานีย์ สมวงษ์ 9512 9040 0001 0260
3. คุณศิริลักษณ์ อิ่มทองนุช 9512 9010 0013 6234
4. คุณปภัสสร อุดมวงษานนท์ 9511 9010 0043 5830
5. คุณอธิป ถิ่นไท 9511 9010 0016 9879
6. คุณพิรุณ นันทะ 9511 9010 0028 0380
 

เงื่อนไขการรับรางวัล

  • ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อเพื่อรับของรางวัล
  • เมื่อทำการยืนยันสิทธิ์แล้ว ผู้โชคดี ต้องมารับของรางวัลในวันและเวลาที่กำหนด
  • ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจะถูกตัด M GEN 100 คะแนน
  • ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่สมาชิกท่านอื่นในกรณีที่มีการสละสิทธิ์
  • การตัดสินของเจ้าหน้าที่ถือเป็นอันสิ้นสุด