เทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ 9 The 9th World Film Festival of Bangkok 2012

\"\"

The 9th World Film Festival of Bangkok 2012

20 - 27 Jan 2012

At Esplanade Cineplex Ratchadapisek

เทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพฯ มีเจตนารมณ์ในการนำเสนอภาพยนตร์คุณภาพที่อยู่นอกเหนือจากภาพยนตร์กระแสหลักจากทั่วโลกสู่สายตาผู้ชม มุ่งหมายที่จะเป็นพื้นที่ให้กับผลงานของผู้กำกับเลือดใหม่ไฟแรง และภาพยนตร์อิสระ โดยไม่ลืมคาราวะผลงานของปรมาจารย์ เพื่อแสดงถึงความต่อเนื่องระหว่างรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ซึ่งเปรียบเสมือนฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมทางภาพยนตร์จากรุ่นสู่รุ่น ทุกปีเทศกาลได้เป็นศูนย์รวมภาพยนตร์จากนานาประเทศทั่วโลกกว่า 80 เรื่อง ทั้งภาพยนตร์จากเทศกาลภาพยนตร์สหภาพ ยุโรป ภาพยนตร์จากละตินอเมริกา เอเชีย และภูมิภาคอาเซียน รวมไปถึงภาพยนตร์ขนาดสั้น ภาพยนตร์สารคดี และภาพยนตร์อะนิเมชั่น ที่กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับทิศทางของภาพยนตร์ในอนาคต นอกจากการจัดฉายภาพยนตร์ เทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพฯยังได้จัดให้มีการสัมมนาในหัวข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ อาทิ มาสเตอร์คลาส และกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจสลับสับเปลี่ยนกันในทุกปี รวมถึงการร่วมมือกับเทศกาลภาพยนตร์ 3 Continents และ กองทุน Produire au Sud จากประเทศฝรั่งเศส จัดการสัมมนาแนะแนวการหาทุนสร้างภาพยนตร์ เพื่อคัดเลือกโครงการที่น่าสนใจจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมพิจารณารอบสุดท้ายที่ประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันด้วยประสบการณ์กว่า 7 ปี เทศกาลได้ก้าวเข้าสู่การเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่มีความสำคัญเทศกาลหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยจำนวนผู้ชมที่มีเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี รวมถึงได้ต้อนรับผู้กำกับภาพยนตร์ นักแสดง บุคคลากรด้านภาพยนตร์ และผู้สื่อข่าว จากทั่วโลกที่เดินทางเข้าร่วมเทศกาล คณะผู้จัดงานยังคงไว้ซึ่งจิตวิญญาณและเจตนารมณ์ของเทศกาลภาพยนตร์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง คือให้เทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพเป็นแหล่งรวมศิลปะภาพยนตร์นานาชาติของกรุงเทพมหานครที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งหลวงวัฒนธรรมและความบันเทิงเมืองหนึ่งของโลก

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram